For fem år siden startet håndverkere fra Larvik, Sandefjord, Tønsberg, Horten og Holmestrand den offisielle holdningskampanjen #Medbyggerne mot svart arbeid i byggebransjen i Vestfold.

#Medbyggerne springer ut av prosjektet Akrim Vestfold, som er et samarbeid mellom fylkesmannen, fylkeskommunen, Skatt Sør, Arbeidstilsynet, politiet, Kommunenes Sentralforbund, Kommunesamarbeidet i Vestfold, NHO, LO og byggebransjen i Vestfold.

Kampanjen retter seg først og fremst mot kundene i privatmarkedet. Et vesentlig kommunikasjonsgrep for kampanjen er å fortelle om de positive sidene ved å benytte hvite tjenester.

Trapper opp innsatsen

Aktørene bak #Medbyggerne vil nå øke innsatsen. De lanserer en plan for et fireårig pilotprosjekt i Vestfold og Telemark, i tett samarbeid med nasjonale myndigheter, skriver #Medbyggerkampanjen i en pressemelding til Glass og Fasadeforeningen.

Gjennom kampanjer rettet mot privatmarkedet, elever i videregående skoler og mot kommuner og fylkeskommuner som utbyggere, skal det mobiliseres enda sterkere mot kriminalitet i byggebransjen.

Et tipssamarbeid inngår også i kampanjen. Det planlegges et A-krimbarometer som skal måle effekten av satsingen, basert på årlige målinger av holdninger og omfang av svart økonomi.

Kan bli nasjonalt

Samarbeidsprosjektet #Medbyggerne, som har vært etablert i Vestfold siden 2013, er unikt fordi det bygger på samarbeid mellom 500 bedrifter i bygg- og anleggsbransjen, laug, håndverkerforeninger, næringsforeninger og byggevarehus, i tillegg til offentlig sektor, LO og NHO. Ingen andre fylker har etablert et tilsvarende prosjekt.

 Prosjektet utvides nå til å omfatte Telemark, og kan bli en nasjonal modell.

Deltakerne fra Vestfold og Telemark Glassmesterlaug i #Medbyggerne som har vært med så langt er Kvams Glass Horten, Kvams Glass Sandefjord og CC-Glass Tønsberg, Glassmester Børresen, Glassmester Dysthe, Svelvik Kunstglass, Kværnstuen Glasservice, Centrum Glass, Revetal Glasservice AS og Tønsberg Glassliperi, heter det i en pressemelding fra Glass og Fasadeforeningen.

3–4 milliarder unndras

Skatteetaten har gjort anslag som viser at omfanget av arbeidslivskriminalitet kan være på 3–4 milliarder kroner, bare i Vestfold. Det var initiativ fra bransjen selv som førte til at #Medbyggerne ble etablert. Bedrifter opplevde redusert lønnsomhet fordi useriøse aktører hadde tatt deler av markedet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie besøker Tønsberg for å møte deltakerne i det regionale prosjektet mot arbeidslivskriminalitet i Vestfold og Telemark tirsdag 26. juni.