Bare i år vokser selskapets omsetning med 40 prosent, og resultatene er ekstremt høye. Av en forventet omsetning i år på rundt 100 millioner kroner, vil selskapet sitte igjen med et resultat før skatt og avskrivninger (EBITDA) på rundt 45 millioner kroner.

Nå rigges SystemPartner for videre vekst, etter at IT-firmaet nylig fikk inn Larvik-bedriften Treschow-Fritzøe på eiersiden.

- Vi er inne i en strategiprosess som lander i løpet av første kvartal 2016. Den avgjør hvor og hvordan vi skal vokse. Men selskapet har vekstmuligheter både i Norge og utenfor landegrensene, forteller Petter Tangen, administrerende direktør og en av gründerne.

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

Nyopprettede jobber

SystemPartner selger programvare til kommuner, inkassoselskaper og store bedrifter som håndterer kredittadministrasjon og innfordring. I dag er kundene spredt i seks land, men uten at det egentlig har vært en uttalt strategi hittil å vokse utenfor landets grenser.

- De kundene vi har ute nå har kommet til oss og ønsket å kjøpe. Vi har ikke vært aktive utenfor Norge hittil. Men vi ser et vekstpotensiale både i Norge og i nye markeder utenfor landegrensene. Spørsmålet er hvor vi skal satse, og om vi skal gjøre det selv eller sammen med partnere, forteller Tangen.

SystemPartner Norge lyser nå ut 11 stillinger i markedet. Alle stillingene er nyopprettede. Etter utvidelsen vil 59 mennesker ha sitt daglige virke i lokalene på Thorøya i Sandefjord.

- Utlysningen omfatter både prosjektledelse, utviklere, test og kvalitetsikring. I tillegg har vi to stillinger på kundemottak. Noen av jobbene krever altså typisk ingeniørbakgrunn, mens i kundemottak er det mulig å komme inn uten en omfattende IT-kompetanse. Her vil det være mulig å komme inn i bransjen og ha en god karriereutvikling innenfor SystemPartner, forteller Tangen.

Et særpreg ved IT-selskapet i Sandefjord - ut over vekst og inntjening - er at ingen slutter.

- Vi jobber mye med lagspillet, dyrker godt humør og er svært bevisste på å skape en delekultur. Fellesskapet er en bærebjelke her, sier IT-gründeren.

LES OGSÅ: Tror Vestfold klarer seg bra gjennom nedgangen

Kronekursen hjelper

I 2014 hadde IT-selskapet nesten 57 millioner kroner i omsetning, og driftsresultatet var på nesten 27. Vekstkurven har vært stabil i mange år, og i år vokser altså selskapet til 100 millioner i omsetning og et driftsresultat på 45 millioner. Marginen er de færreste bedrifter forunt.

- Vi har jobbet langsiktig hele tiden, og ønsker en fortsatt vekst. I år har vi dessuten svært god hjelp av lav kronekurs. Endringen i den norske økonomien har gitt oss økt konkurransekraft utenfor landegrensene, forteller Tangen.

I tider der oljeprisfallet preger økonomien gleder han seg over å kunne komme med positive nyheter. Ellers som han selv sier:

- Det er ganske hyggelig å lede en bedrift som vokser.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO