Under årsmøtet til Visit Horten ble det besluttet å avvikle driften av det lokale turistkontoret. Årsaken er at foreningen ikke har midler nok til å fortsette driften. Visit Horten gikk med et underskudd på 71.000 kroner i fjor og har budsjettert med et underskudd på 150.000 kroner i år.

– Vi har prøvd mange forskjellige varianter, men vi kan ikke drive på lykke og fromme, sier daglig leder Kristin M. Løkeberg.

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

Fortsetter ut året

«Visit Horten går for en styrt avvikling av foreningens drift av Turistkontoret i Horten gjestehavn. Turistkontoret opphører fra og med 1.1.2017 som et bemannet vertskapskontor. Alle foreningens avtaler med huseier, ansatte, samarbeidspartnere og leverandører vil fortløpende bli sagt opp som en følge av dette,» skriver Visit Horten i en pressemelding.

«Organisasjonen består inntil videre og beholder sine oppgaver og forpliktelser ovenfor medlemmene, samarbeidspartnere og kommunen ut 2016».

LES OGSÅ: Et suksessår for næringsforeningene i Vestfold

Løkeberg er spent på hva som nå vil skje med vertskapsfunksjonen til Horten. Turistkontoret er overbevist om at den bør ivaretas lokalt og oppfordrer Horten kommune til å ha et sommeråpent besøkssenter.

– Jeg skulle ønske at kommunen og lokalpolitikerne så verdien av det vi gjør og får til, sier hun til Gjengangeren.

Visit Sandefjord ble Visit Vestfold

Dermed er den siste selvstendige reiselivsorganisasjonen i Vestfold snart historie. I januar ble foreningen Visit Sandefjord gjort om til Visit Vestfold, en prosess reiselivssjefen i Visit Horten var en del av. De skal jobbe mer overordnet for hele fylket.

Flere av Visit Hortens medlemmer, i tillegg til lokale og regionale samarbeidspartnere, vil bli tilknyttet Visit Vestfold. Det blir opp til hver enkelt kommune hvorvidt de vil kjøpe tjenester av Visit Vestfold.

LES OGSÅ: Turistene strømmer til Vestfold

Visit Vestfold er en del av VisitOsloRegion, som ble opprettet i fjor høst.