En rekke aktører samarbeider nå om en kampanje som går under arbeidstittelen «takk for at du handler hvitt».

– Et av målene er å endre holdninger så kjøp av svart arbeid ikke lenger blir akseptert i sosiale sammenhenger. Hvis folk ikke ønsker å fortelle at man har benyttet seg av svart arbeid, har vi kommet et godt stykke på vei, forteller byråleder og partner Pia Gundersen hos Allegro Tønsberg.

Etter planen skal kampanjen igangsettes våren 2016.

Les også: Når du betaler svart kan pengene gå til terror og våpenhandel

Les også: – Næringslivet må bli flinkere til å sikre seg mot kriminelle

– Vanskelig å endre holdninger

Reklamebyrået Allegro, som holder til i Sandefjord og Tønsberg, har sammen med aktører fra byggebransjen, NHO, KS, LO, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Politiet og Fylkesmannen i Vestfold hatt flere workshops for å utforme kampanjen. Der har målgrupper, drivkrefter og hvilke argumenter som skal benyttes blitt diskutert og identifisert.

Bakgrunn for kampanjen er at holdningsendring er et av flere punkter A-krim i Vestfold, der statsetater og næringslivet i Vestfold samarbeider om å avdekke arbeidslivskriminalitet, har på blokken.

– Det er vanskelig å endre holdninger. Det hjelper om budskapet kommer fra noen man har tillit til og kjenner, og det må skje over tid. Kunnskap er også med på å bidra til en holdningsendring, sier Gundersen.

Gundersen viser til at selv om det er en lang rekke med negative forhold ved svart arbeid, må budskapet inneholde mer enn et negativt fokus for å få god effekt.

–Trusselbildet må frem, samtidig må det også jobbes med å utvikle kunnskap om de positive sidene ved å handle hvitt. Et spørsmål er hva som er en god deal. Benytter man seg av svart arbeidskraft har man ingen garanti, forsikringer gjelder ikke, og man har faktisk ansvar som arbeidsgiver om noe skulle skje.

Les også: Slik skal de kriminelle holdes unna offentlige prosjekter

Håndverkerne står for budskapet

Kampanjen retter seg først og fremst mot privatmarkedet for håndverktjenester, og målet er å skape ambassadører blant de som handler hvitt.

– I arbeidet med denne kampanjen har jeg blitt spesielt oppmerksom på det faktum at de som handler svart faktisk frarøver arbeidstakerne helt elementære rettigheter som de fleste av oss tar for gitt, så som fødselspermisjon, sykepenger og pensjonsrettigheter.

Ved siden av å gå bredt ut med informasjon i massemedier og sosiale medier, kommer håndverkerne selv til å stå sentralt i formidlingen av budskapet.

Murmester Odd Rui er en av håndverkerne som har vært involvert i kampanjen hele veien.

Han er enig i Gundersen om at tapet av arbeidstakernes rettigheter er et svært viktig poeng. I tillegg handler det om framtiden for hele bransjer og framtidige generasjoner:

– Det er viktig at vi får forklart at når du benytter svart arbeid handler det også om muligheten for våre barnebarn til å skaffe seg lærlingplass. Til slutt vil man heller ikke få tak i seriøse håndverkere.

Les også: Slik jobber kommunene mot korrupsjon i Vestfold

Møter problemet daglig

Rui, som er deleier av Murmester Dag Arne Nilsen AS og eier av Varmepipa AS, forteller at han daglig opplever at folk har benyttet seg av ufaglært arbeidskraft og useriøse aktører. I etterkant får hans håndverkere spørsmål om å kontrollere og godkjenne arbeidet som er utført.

Svart arbeid i byggenæringen

I Fafo-rapporten Privatmarkedet i byggenæringen (2014) vises det til at det fins lite forskning som ser spesifikt på omfanget av svart arbeid i byggenæringen.

En undersøkelse fra 2001 viser at rundt halvparten av de spurte innen bygg- og anleggsbransjen oppga at de hadde jobbet svart i løpet av det siste året. Resultatet er imidlertid svært usikkert, da kun 30 av de nærmere 1.000 spurte kom fra denne bransjen.

I Statistisk sentralbyrås omnibusundersøkelser i 1998 og 2002 ble det imidlertid også konkludert med at bygg- og anleggssektoren er den sektoren med størst innslag av svart arbeid. Funnene der tilsier at så mye som fire av ti svarte arbeidstimer stammer herfra.

Byggenæringens landsforening (BNL) viser til at det er vanskelig å gi et nøyaktig svar på hvor store verdier det svarte arbeidet utgjør i bransjen, men at hver tredje krone er et ofte brukt estimat.

 

– Det kan vi ikke. For at vi skal kunne godkjenne det må jobben gjøres på nytt, sier Rui.

Arbeid utført på våtrom, pipe og ildsted er typiske eksempler på tilfeller han og hans kollegaer ofte møter på.

Rui er enig med Gundersen i at det må fokuseres på de positive effektene av å benytte seg av de seriøse aktørene i markedet. Han viser til garantier og riktig utfylte boligsalgsrapporter som eksempler på dette.

– Vi må vise at man får noe igjen for å velge hvitt, sier Rui.

I tillegg mener han at tap av skatteinntekter er viktig å kommunisere:

– Jeg er sikker på at skattesatsene kunne vært redusert til 16-17 prosent om alt det svarte arbeidet hadde blitt fanget opp, sier Rui.

Vet holdningsendring er mulig

Rui ser det som viktig at bransjen selv er med og får et eierskap til kampanjen:

– Vi kan ikke sette ut alt av dette arbeidet til alle andre. Vi må vise at vi tror på dette og er en del av det.

At det er mulig å endre holdninger til svart arbeid har han selv sett etter mange år i bransjen.

– Det er ingen som spør oss lenger om vi tar oppdrag svart. Det var det før. Det er veldig deilig å slippe det maset. Men så er det noen som bare bruker useriøse aktører, forteller Rui.

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO