Leder for Tønsberg næringsforening, Eli Saastad, kan skryte av et godt tilsig i medlemsmassen i løpet av 2015:

– Vi har fått 61 nye medlemmer i år. Det er veldig bra. Totalt har vi nå 261 medlemmer.

Hun forteller om en god økning i oppslutning for alle arrangementer, med mange som vil være med og bidra.

– Det blåser en varm fønvind over Vestfold, sier Saastad.

10.000 nye arbeidsplasser

Saastad viser til at det stadig kommer positive signaler om nye arbeidsplasser i Tønsberg-regionen. Nye, framtidige arbeidsplasser er et tema næringsforeningen har jobbet mye med. Det skal de fortsette med:

– Basert på prognoser for befolkningsvekst er det behov for 10.000 nye arbeidsplasser innen 2040. Vi må ta utgangspunkt i definerte behov, og legge en plan for hvordan vi skal få til det.

Hun påpeker at en slik plan blant annet må ha fokus på både de fysiske forutsetningene og å tiltrekke seg unge ledere og kompetanse.

– En gjennomsnittlig kontorarbeidsplass er på 23 kvm. Med utgangspunkt i det trenger vi 230.000 kvm innen 2040. Derfor må vi stille oss spørsmål som hvor skal næringslivet være, og hvilke tiltak vi trenger for å nå målene, sier Saastad.

Hun viser til at det er igangsatt flere gode prosjekter lokalt og regionalt som sammen gir framtidige muligheter for verdiskaping:

– RPVI (Regional plan for verdiskaping og innovasjon), det felles reiseliv-prosjektet Visit Vestfold og forskjellige lokale omdømmeprosjekter gir samlet mulighet for å dra ut raske synergieffekter.

Les også: Slik skal Vestfold-byene bli merkevarer

Har fokusert på små møteplasser i Sandefjord

Sandefjord næringsforening hadde et mål om å nå 350 medlemmer i 2015.

– Det målet har vi nådd. I fjor var vi 300 medlemmer, og året før 250, sier leder Marit Sagen Gogstad.

Foreningens lokale arrangementer har også vært en suksess dette året:

– Oppslutningen har vært helt suveren. Vi avsluttet med rekord med 180 deltakere på julefrokosten denne uken.

Samtidig påpeker hun at det i år ikke har vært et stort mål i seg selv å trekke mange deltakere, da næringsforeningen også har satset mye på mindre møteplasser. Dette for å gi en tettere nettverksbygging.

– På små gode møteplasser blir alle kjent med alle. Vi har blant annet arrangert to møter for nye deltakere. Vi hadde også en medlemstur med 40 deltakere til Vilnius (hovedstaden i Litauen, jour. anm.). En av deltakerne var nytt medlem, og kjente ingen andre før turen. Etter turen fortalte han at han hadde blitt kjent med alle, forteller Sagen Gogstad, og legger til at det blir ny tur i 2016 med samme antall reisende.

Av høydepunkter for året trekker Sagen Gogstad fram den regionale Torp-konferansen som samlet 290 deltakere og gode tilbakemeldinger.

– Dette året har det også vært mye arbeid med den kommende etableringen av gründerhuset i Sandefjord i januar, samt prosjektet «Grenseløse muligheter», som «Tenk stort. Tenk Sandefjord» er en del av. Det er to milepæler for oss, sier Sagen Gogstad.

– Vi har hatt en fantastisk utvikling

Også hos Horten næringsforening fortelles det om et godt år:

– Vi har hatt en fantastisk utvikling både i antall medlemmer og økonomisk. Jeg mener vi har markert oss som en viktig møteplass både i Horten og Vestfold, sier leder Øystein Bredal-Thorsen, som også viser til et godt samarbeid med kommunen og næringssjefen i Horten.

Med mellom 70 og 90 deltakere på arrangementene har foreningen nå fått et luksusproblem:

– Det er få av våre medlemmer som kan huse alle deltakerne på møtene våre. Vi har hatt frokostmøter i fire år. I den spede begynnelse var det 10-12 deltakere, hovedsakelig fra offentlig forvaltning, forteller Bredal-Thorsen.

Han legger til at deres frokostmøter er åpne, og ikke bare for medlemmer.

– Vår hovedoppgave er å være en pådriver for næringsutvikling i Horten. Vi ønsker å samle folk som kan være med på å påvirke næringspolitikken i kommunen, sier Bredal-Thorsen.

 

Ingen er ansatt i Horten næringsforening, og lederen viser til at det hvert år legges ned mellom 800 og 900 timer med frivillig innsats. Bredal-Thorsen regner med at medlemsmassen passerer 100 aktører innen årsskiftet. Ifølge han står medlemmene for i underkant av 50 prosent av omsetningen for byens industri- og næringsbedrifter, handel og service holdt utenfor. De står også for rundt 37 prosent av sysselsettingen.

Nytt for året i Horten er «Torsdagsmagasinet» som arrangeres siste torsdag hver måned. Arrangementet er et samarbeid mellom næringsforeningen, studenter, handelsstanden, NCE-klyngen og lokalavisen Gjengangeren. De siste gangene har det vært smekkfullt på Glassmagasinet, forteller Bredal-Thorsen.

Les også: Fortsetter suksessen med nettverksbygging og de gode historiene

Av andre suksesser i år drar han fram Horten i Horten, der byens teknologibedrifter viste seg fram for totalt 5.000 besøkende på torvet i Horten, samt at rebusløpet under oppstartuken på høyskolen ble lagt til Horten.

– Samarbeid med studentene er ekstremt viktig for oss. Vi må ta vare på næringen vi har, og ser oss som innovasjonsbyen Horten, med slagordet «Innovasjon fra viking til verdensrommet».

Året i Larvik preget av store saker

Hos Larvik næringsforening ble første del av året preget av flere store saker knyttet til utviklingen av kommunen:

– Det var mye engasjement rundt arealplanen for Larvik. Det er en svært omfattende prosess, og en prosess der vår kontakt med det offentlige er svært hyppig. Vi nedsatte flere referansegrupper for å gi tilbakemeldinger. Kommunens næringsplan bød også på mye arbeid, forteller leder i foreningen Tore Hansen.

Han viser til at foreningens innspill ble hørt.

– Derfor er det også viktig med en bred forankring blant medlemmene, sier Hansen.

Hansen trekker også fram spørsmålet om hvor ny jernbanetrasé skal gå igjennom Larvik, samt utviklingen av Grandkvartalet. 

– Den har ikke helt funnet sin endelige form, men det er på høy tid at den gjør det, kommenterer Hansen om konflikten rundt utviklingen av kvartalet midt i byen.

Han viser også til at fortetning i sentrum med leiligheter er en sak næringsforeningen er svært opptatt av:

– Vi ønsker at Larvik by skal være et attraktivt bosted. Det vil i neste omgang generere nye arbeidsplasser.

Larvik næringsforening har rundt 200 medlemmer. Hansen presiserer at flere av medlemmene er kollektive medlemmer, som for eksempel kjøpesenteret Nordbyen som teller 50 ulike aktører. Lederen skulle gjerne sett en enda større tilslutning fra byens næringsliv:

– Vi har en jobb å gjøre med tanke på å vise at vi er såpass til nytte at enda flere ønsker å knytte seg til vårt nettverk. Jo bedre oppslutning vi har, jo større gjennomslagskraft, sier Hansen.

Hansen trekker fram det nye arrangementet «Torsdagstanken» som en suksess. «Torsdagstanken» er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer, og er i regi av selskapet Link Larvik AS som eies av Larvik kommune og næringsforeningen.

Han viser også til konkrete bedrifter som har gjort suksess gjennom året:

– Abax og Jotron ekspanderer og gjør det bra internasjonalt. Vi har også mindre bedrifter som Itec som er verdt å nevne.