Gå til sidens hovedinnhold

Treflis som varmer Vestfold

Artikkelen er over 5 år gammel

Øst for rullebanen på Torp ligger det store fjell av tømmer som blir til miljøvennlig energi.

Viken Skog SA er landets største skogeiersamvirke med rundt 10.000 andelseiere i Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus, Østfold og Oppland.

Samvirkets formål er å sikre langsiktig råderett og avkasting på andelseiernes skogeiendom. Det skal gjøres gjennom bærekraftig utnyttelse av skogen.

Der kommer flisterminalen på østsiden av rullebanen på Torp inn som en viktig brikke:

I 2015 gikk 30.000 kubikkmeter tømmer fra Vestfold-skogene, tilsvarende rundt 10 prosent av det som hogges av skog i fylket i løpet av ett år, ut fra terminalen. Flisen blir brukt i fylkets flere fjernvarmeanlegg for å skape miljøvennlig energi.

Mesteparten går til de største anleggene i Tønsberg og Sandefjord, samtidig som noe også ble levert til fjernvarmeanleggene på Gjennestad, Ringshaug skole i Tønsberg og politihøyskolen i Stavern.

Terminalen på Torp er den største som Viken Skog benytter seg av.

Les også: Bergene Holm blir større

Små anlegg sliter

I produksjonen av flis som biomasse benyttes det tømmer med en kvalitet som ikke tilfredsstiller annen bruk. Men selv om produksjonen dermed byr på en effektiv utnyttelse av naturressursene, er det ikke en lønnsom geskjeft.

– Anlegg må følge strømprisen, og flere små anlegg er i ferd med å gå konkurs. Stiger energiprisen vil det problemet ordne seg selv, sier Ellef Grimsrud fra Viken Skog.

– Det er en kunstig lav strømpris nå. Jeg tror at den om 10 år fram i tid vil ligge på europeisk nivå, sier Knut Ivar Løken.

Bygging av fjernvarmeanlegg er konsesjonsbelagt.

– Med strømsituasjonen vi har nå mener jeg at man bør se på konsesjonsplikten igjen, sier Rune Isachsen fra Isachsen Entreprenør, som er operatør på terminalen.

Les også: Vestfold-bedrifter betaler for gratispassasjerer

 

– Nyttig å se hele virksomheten

Torsdag denne uken hadde Viken Skog besøk av en rekke representanter fra Fylkesmannen i Vestfold, med Erling Lae i Spissen. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord, regionsdirektør Kristin Saga i NHO Vestfold og daglig leder Marit Sagen Gogstad i Sandefjord Næringsforening var også med.

Flisterminalen var siste stopp for deres rundtur med bedriftsbesøk. Tidligere på dagen hadde følget vært hos Jotun og Torp Sandefjord Lufthavn.

– Det er nyttig å se hele virksomheten utover det man hører om dem til daglig, og vi har gjennom vårt mandat mulighet til å spille inn bedriftenes ønsker og behov til regjeringen, sier Erling Lae.

Han viser også til at besøket er en brikke i Vestfold-prosjektet Stat-næringsliv, der offentlig og privat samarbeider for å utvikle deres interessefellesskap.

– Min oppfattelse er at privat sektor er opptatt av at basistjenester som helse og skole er på stell, og at næringslivet er opptatt av at de to sektorene på hver sin side er gode på sine roller, sier Gleditsch etter å ha vært igjennom alle bedriftsbesøkene.

Fjernvarme

Fjernvarmeanlegg er omfattet av energiloven, og konsesjonsplikten utløses dersom anlegget forsyner eksterne forbrukere og har en ytelse på over 10 MW.

I en fjernvarmekonsesjon gir NVE tillatelse til bygging og drift av varmesentraler og hovedrørnett innenfor et geografisk avgrenset område.

En rekke kilder kan benyttes i produksjon av fjernvarme, der i blant biomasse, avfall og vann.

På anlegget blir vann varmet, før det sirkulerer mellom sentralen og kundene i nedgravde rør.

10 liter flis gir like mye energi som en liter olje.

 

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO