Gå til sidens hovedinnhold

Inn i det europeiske markedet med verdens største forskningsprogram

Artikkelen er over 4 år gammel

EU-programmet Horisont 2020 kan bli veien inn i et stort europeisk marked for Biowater Technology.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 80 milliarder euro fordelt over sju år.

15.april presenteres programmet og noen av de lokale bedriftenes erfaringer med det på Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Sentralt står muligheter for næringslivet innen energi, klima og miljø - spennende områder for økt innovasjon og verdiskaping rundt Oslofjorden.

Arrangørene er Forskningsrådet, Innovasjon Norge, NHO og Viken EU-nettverk.

I prosjekt med Spanias største

For Biowater Technology i Tønsberg gikk veien inn i programmet gjennom bruk av virkemidler fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet, som har vært helt avgjørende for bedriftens utvikling av nye og fremtidsrettede teknologier.

– Det er viktig å komme tidlig inn i virkemiddelapparatet. Rundt 99 prosent av dem som kommer med i Horisont 2020 har benyttet seg av det nasjonale virkemiddelapparatet først, forteller Thomas Slagsvold som er EU-koordinator i Vestfold og ansatt hos HSN og Vestfold Fylkeskommune.

Biowater Technology samarbeider nå i Spania med det spanske selskapet Facsa og en rekke andre selskaper om utviklingen av teknologi knyttet til bruk av keramisk membran for gjenbruk av avløpsvann fra kommuner og industri.

Kort sagt renses vannet ved at en vakuumpumpe pumper vann inn i membranen der det blir filtrert gjennom ørsmå hull på mellom 0,1 og 0,5 mikrometer.

Facsa er et av de største operatører for drikke og avløpsvann anlegg i Spania. De to selskapene møtte hverandre under en konferanse i Brüssel i regi av Horisont 2020.

Der fikk Biowater Technology mulighet til å holde en såkalt elevator pitch: En kort presentasjon av deres CFIC-teknologi og virksomhet, på lik linje med hva du ville hatt tid til å presentere for noen i løpet av en (litt lang) heistur.

Å være en del av dette nettverket gjør at vår nisjeteknologi kan implementeres inn i andre teknologiske løsninger, forteller

Administrerende direktør Terje Andersen i Biowater Technology

 

Mens første runde med forhandlinger etter at kontakten var knyttet ikke førte fram til prosjektdeltakelse for Biowater Technology, ble det full klaff i neste runde.

– De så fordelene med å bruke vår CFIC-løsning i deres prosjekt, forteller Gang Xin, som er teknisk sjef i selskapet.

Fikk finansiert 70 prosent

Han viser til at membran-teknologien i seg selv ikke er ny, men at kostnadene ved å benytte seg av den stadig blir mindre og mindre.

– Det benyttes både organiske og keramiske membraner. Den keramiske har lengre levetid, og vil bli mer og mer konkurransedyktig. Det er en teknologi som benyttes på mange områder. Bruk av dette i industrien vil være et voksende marked i tiden framover, men den kan også benyttes til for eksempel fjerning av fosfor i kommunalt avløpsvann i Norden, sier Xin.

Selskapet på Kaldnes har ansvaret for koordinering av forretningsplanen og videre utnyttelse av resultatene prosjektet gir.

Det som er viktig er å se hvilken større helhet din forretningsidé kan være del av

EU-koordinator Thomas Slagsvold

 

Gjennom EU-programmet har Biowater Technology, som nylig også landet en storkontrakt med Sichuan Science City Tianren Environmental Protection Co. Ltd, fått finansiert 70 prosent av deres arbeid i prosjektet.

En annen fordel ved deltakelse i programmet er de kontaktene som knyttes ute i det europeiske markedet:

– Vi blir kjent med mange selskaper. Å være en del av dette nettverket gjør at vår nisjeteknologi kan implementeres inn i andre teknologiske løsninger, forteller administrerende direktør Terje Andersen. 

– Du trenger ikke stå bak alt selv

Totalt deltar 11 forskjellige aktører fra sju land i prosjektet i Spania.

Å skulle være det ledende selskapet i et slikt prosjekt krever store ressurser.

– Den største utfordringen er å ha finansielle muskler og ressurser til å skrive en søknad. Vi har ingen mulighet til å gjøre det selv. Derfor er det å være partner veien inn i et slikt prosjekt, sier Andersen.

Det er et perspektiv Slagsvold stiller seg bak:

– Du trenger ikke å tenke at du skal stå bak alt selv. Det som er viktig er å se hvilken større helhet din forretningsidé kan være del av. For å lykkes er det viktig å gjøre et godt forarbeid og være til stede på konferanser og arenaer der du kan bygge et nettverk.

Han viser til at arrangementet 15. april nettopp er en slik arena.

– Det er et fint sted å starte. Dagen er viktig for å knytte relasjoner, og kanskje komme opp med små prosjekter med internasjonale muligheter litt frem i tid, sier Slagsvold.

I Norge er det Forskningsrådet som administrerer Horisont 2020, mens Viken EU-nettverk, som ledes av HSN og Vestfold fylkeskommune, skal legge til rette for nettverksbygging og stimulere til at aktører i Vestfold, Telemark, Akershus, Østfold og Buskerud sender prosjektforslag inn til programmet.

Målgruppene er bedrifter, kommuner og FoU-miljøer (Forskning og utdanning), men under arrangementet på Bakkenteigen er det bedriftenes muligheter i programmet som settes i fokus.

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO