En av inkubatorene er Silicia på Bakkenteigen, der blant andre selskapene Orbitron, Broentech og Pridok har fått vokse frem. Siva (Selskapet for industrivekst) ble etablert i 1968, er statseid og skal utvikle bedrifter og skape vekst.

I 2017 består Siva-nettverket av 35 inkubatorer og 39 næringshager. En av inkubatorene er altså Silicia – Vestfold teknologi inkubator, som ble etablert i 2013.

Teknologi-inkubatoren på Bakkenteigen har sitt hovedfokus på teknologibaserte oppstartsideer.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

28 bedrifter

– Vi er stolte over å være en Siva-inkubator og at vi er en aktiv bidragsyter til de gode resultatene som SIVA oppnår. Silicia går nå inn i sitt femte driftsår, og har hatt en god fremdrift siden oppstarten, sier daglig leder Trine Landøy.

I 2016 hadde Silicia 28 bedrifter, en økning på 40 prosent fra året før. 98 gründer-ideer ble vurdert, en  økning på 69 prosent fra 2015.

– Vi hadde som mål at inkubatoren skulle ha minst 28 bedrifter i løpet av 2016. Det målet er nådd. I 2017 er målet minimum 33 inkubatorbedrifter og 125 ideer til gjennomsyn, forteller Landøy.

LES OGSÅ: Vil Veslemøy lykkes med gründerideen sin?

Samarbeider

I perioden 2012-2015 har bedrifter tilknyttet Sivas inkubatorer og næringshager generert 37,3 milliarder i verdiskaping, melder selskapet på sin hjemmeside.

I 2016 tok inkubatorene inn over 70 prosent flere nye bedrifter enn året før. Næringshagene hadde en tilsvarende økning på 47 prosent.

1600 bedrifter var tilknyttet inkubatorene landet rundt i 2016.

Inkubator

  • Et verktøy for utvikling av nye bedrifter eller for å skape vekst i eksisterende bedrifter
  • Gir gründere tilgang på profesjonelle forretningsutviklere, rådgivere, nettverk og investorer
  • Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt utviklingsmiljø som gir ideer rom til å vokse
  • Jobber med etablering av nye bedrifter med utgangspunkt i forsknings- og utviklingsmiljø og eksisterende næringsliv.