Det var et delt utvalg som presenterte sin innstilling. Flertallet, med utvalgsleder, og tidligere fylkesmann i Vestfold,  Erling Lae i spissen, foreslår at alle butikker under 150 kvadratmeter får lov til å holde åpent mellom klokka 13.00 og 19.00 på søndager og helligdager.

Butikker som er større enn 150 kvadratmeter vil ikke få lov til å holde åpent, med mindre de bygger om. Blant disse er hagesentrene.

Ønsker like vilkår

De såkalte Brustadbuene, dagligvarebutikker under hundre kvadratmeter som i dag får lov til å holde åpent hele søndager og helligdager, får utvide lokalene sine fra 100 til 150 kvadratmeter.

Begrunnelsen for det er å gjøre reglene like for bensinstasjoner, som i dag kan være maks 150 kvadratmeter og holde søndagsåpent.

Det er ønsket om et forbedret regelverk for søndagshandel som ligger til grunn for flertallets forslag. Ifølge utvalgsleder Erling Lae vil ikke dagens regler stå seg i framtida.

– Full likebehandling får man enten gjennom et forbud mot søndagsåpne butikker eller å tillate alle å holde åpent. Vi har valgt et kompromiss som ikke er så veldig kontroversielt, sier Lae.

Han hevder at flertallets forslag vil bidra til en forenkling av regelverket og like vilkår for hele varehandelen.

HK beklager

Leder i LO-forbunder Handel og Kontor, Trine Lise Sundnes, utgjør sammen med representantene for arbeidsgiverorganisasjonene Virke og NHO, et mindretall i utvalget. De ønsker å beholde dagens lovgivning.

– Forslagene fra flertallet betyr at de fleste butikkene i Norge kan holde åpent på søndager. Det betyr at veldig mange flere må jobbe på søndager, sier hun.

– Jeg synes det er beklagelig at flertallet i utvalget konkluderer som de gjør, et forslag som vil bety kroken på døra for søndag som en fortsatt annerledes dag, legger hun til.

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke mener at dagens søndagsregulering har svakheter, men de mener også at flertallets forslag ikke innebærer noen forbedring eller forenkling. Virke skriver på sin nettside at flertallets modell vil føre til langt flere søndagsåpne butikker og dermed at flere må på jobb. Dessuten mener Virke at forslaget innebærer økte kostnader ved å drive handel i Norge.

De konkluderer med at dagens regulering av søndagen bør videreføres.

Innser utfordringer

Utvalgsleder Erling Lae erkjenner at forslaget vil bety at flere må jobbe på søndager.

– Jeg har stor sans for HKs standpunkt om at folk skal ha tid med familien på søndager, men det er flere hensyn å ta, sier han.

Lae innser også at deres forslag gjør det dyrere for næringen, slik arbeidsgiverorganisasjonene påpeker. Likevel:

– Prinsippene er viktigere enn bunnlinja. Det viktigste er likebehandling og likhet for loven, sier Lae.

Et stort flertall av utvalgsmedlemmene er enige på ett punkt: Unntaket for typiske turiststeder blir videreført. Utvalget vil imidlertid at det er Kulturdepartementet og ikke de ulike fylkesmennene som skal avgjøre om steder og kommuner skal defineres som typiske turiststeder som har lov til å holde åpent på søndager.

Disse må etter utvalgets mening for framtida holde stengt Langfredag, 1. påskedag, 1. mai, 17. mai og 1. juledag.

Dessuten foreslås det at bare distriktskommuner kan defineres som typiske turiststeder.

Håper på bedre debatt

Kulturminister Linda Hofstad Helleland mottok rapporten på vegne av regjeringen. Hun vil nå sende rapporten ut på høring.

Helleland mener utvalgsarbeidet kan bidra til en bedre debatt om søndagsåpne butikker.

– Forslaget er ikke et ja eller nei til søndagsåpne butikker. Jeg håper debatten vil dreie seg om hvordan vi kan få loven til å fungere bedre, sier Helleland.

Kulturministeren vil ikke forskuttere hvordan et forslag fra regjeringen til Stortinget vil se ut. I dag er det ikke et flertall på Stortinget for å tillate at alle butikker åpner dørene på søndager.

Stoppes i Stortinget?

I forrige uke fremmet fem stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet et forslag om å skjerme søndagen. Helt konkret vil de at Stortinget skal be regjeringen om å legge dagens regelverk til grunn når de skal følge opp rapporten fra søndagsutvalget. Dette får støtte av både SV, Senterpartiet og Kristelig folkeparti, samt Rødt og MDG.

– Flertallets forslag vil føre til en dramatisk endring, der søndagen i praksis blir lik alle andre dager, og der mellom 50.000 og 80.000 flere vil måtte jobbe på søndager. Det betyr at veldig mange familier får et mer hektisk liv enn i dag – med mindre tid til aktiviteter og fellesskap, skriver stortigsrepresentant Anette Trettebergstuen (Arbeiderpartiet) i en e-post.

Hun er glad for at et mindretall bestående av HK, NHO og Virke er enige om at dagens regelverk i det store og hele bør videreføres slik at søndagen forblir en annerledesdag.

– Det er fornuftig å gjøre mindre endringer, for eksempel når det gjelder adgangen til å ha søndagsåpne butikker i turistkommuner, men Arbeiderpartiet kommer til å jobbe for at den storstilte liberaliseringen som flertallet i utvalget ønsker seg, ikke blir noe av, skriver Trettebergstuen. (ANB)