Denne butikken lokker med gratis vafler: – Vi gjør alt vi kan for å få kundene inn til oss

Også Norengros Olafsen merker konkurransen fra netthandel i større og større grad.