Det viser ny forskning fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Forskning viser at trening i arbeidstiden kan gi overskudd, samhold med kolleger og mindre sykefravær, skriver to forskere i Statistisk Sentralbyrå i en rapport som ble publisert mandag. Treningstilbud på jobb kan dermed både være en måte å belønne arbeidstakere på og en strategi for at folk blir lenger i jobben, skriver de.

Alt i alt får 20 prosent av alle arbeidstakere trene i arbeidstiden, ifølge SSBs rapport som bygger på en levekårsundersøkelse nesten 7.000 nordmenn deltok i.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Salgsmedarbeidere får trene minst

Dårligst stilt er folk som jobber med salg. Bare 3 prosent har tilbud om trening i arbeidstiden. Jordbrukere og fiskere følger deretter. 6 prosent av dem har dette tilbudet. Bare 7 prosent av renholderne får trene i arbeidstiden, melder bladet Fri Fagbevegelse.

I mange yrker med krav om høyere utdanning er det langt flere som får trene på arbeidsplassen. 32 prosent av ansatte med mastergrad har dette tilbudet, mens bare 14 prosent av de med grunnskole eller lavere har det.

Det er færre kvinner enn menn som har treningstilbud på jobben, uavhengig av utdanningsnivå.

LES OGSÅ: Halvparten mener psykiske plager skyldes jobben

Renholdere har flest helseplager

SSB har funnet at noen yrkesgrupper har flere helseproblemer som er jobbrelatert enn andre, ifølge deltakerne i levekårsundersøkelsen. 34 prosent av renholderne sier de har et helseproblem de selv mener er jobbrelatert. Til sammenligning har 10 prosent av de med akademiske yrker dette.

Målet med treningstilbud i arbeidstiden er å styrke de ansattes helse, skriver SSB-forskerne.

– Man kan ikke utelukke at treningstilbud bidrar til at ansatte i de minst utsatte gruppene har færre helseproblemer nettopp på grunn av treningen, skriver de. (ANB)

SE OVERSIKTEN OVER HVOR MANGE I HVERT YRKE SOM FÅR TRENE I ARBEIDSTIDEN