Valseverket sliter: Håper å unngå oppsigelser i Holmestrand

Tillitsvalgt Rolf Arnesen er ikke skremt over utsiktene for Hydro i Holmestrand, etter at konsernet har varslet en kraftig slanking av sin virksomhet innenfor valsede produkter. Men produktiviteten har vært synkende, noe som bekymrer fabrikksjef Anneli Nesteng.