Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det tryggere å jobbe i industrien

Artikkelen er over 3 år gammel

Hvert år sparer industrien 800 millioner kroner på et redusert sykefravær.

Den økte satsingen på helse, miljø og sikkerhet (HMS) de siste 10-20 årene bærer frukter, viser statistikk fra Norsk Industri. Skadefrekvensen har falt betraktelig, og ny teknologi er en årsak til at mange risikoutsatte jobber er fjernet eller endret.

– Det har blitt gjort veldig mye bra HMS-arbeid i sektoren, men næringen har fremdeles veldig mye å gå på, sier Hilde Austerheim i Arbeidstilsynet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ingen norm

Selv om det er gode beviser på at HMS og profesjonalisering av industrien har hatt en synlig effekt, er dette dessverre ikke normen, ifølge Austerheim.

– Arbeidstakerne i industrinæringen er blant dem som er mest utsatt for skader og sykdommer, og risikoen for skader på lang sikt er også høyere enn andre næringer, påpeker hun.

Bedre arbeidsmiljø

Norsk Hydro er et av de norske selskapene som har sett resultatene av å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet gjennom mange år.

– Vi har utviklet skreddersydde verktøy for å bedre arbeidsmiljøet og sikkerheten på verkene, sier HMS-leder Geir Schefte i Norsk Hydro til ANB.

Kontinuerlig forbedring er en integrert del av selskapets produksjonssystem. Det betyr at operatører, verneombud og tillitsvalgte jobber tett sammen med fabrikkledelsen.

– Innføringen av ny teknologi har bidratt til mange forbedringer, og med selskapets store satsing på kompetanse og teknologi, har vi ambisjoner om ytterligere forbedringer av arbeidsmiljø og sikkerhet i framtiden, utdyper HMS-lederen.

Kan gjøre mye

Industrien er en næring med et stort forebyggingspotensial, ifølge Arbeidstilsynet.

– Sektoren blir en av våre tre største næringssatsinger framover. Det er planlagt mange hundre tilsyn i 2018 og 2019. Dersom ansatte skal kunne stå i arbeidet fra ungdom til pensjonsalder, må også arbeidsgiver sørge for å forebygge helseplager og skader helt fra starten, sier Austerheim.

Industrien har fremdeles veldig mye å gå på i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Hilde Austerheim, Arbeidstilsynet

Må følges opp

De ansatte må følges opp gjennom hele karrieren, mener Robert Salomon. Han forsker på arbeidsmiljø og seniorpolitikk ved Arbeidsforskningsinstituttet/HiOA.

– Det er avgjørende at arbeidsgivere jobber aktivt med arbeidsmiljø, bygger kompetanse og utvikler de ansatte. Det gjelder både den nye generasjonen og de som nærmer seg pensjonsalder, sier Salomon.

– Det å bli sett og få anerkjennelse for den jobben du gjør, er helt klart viktig når du er ny, men behovet for å bli verdsatt blir ikke mindre jo lenger du har stått i arbeidslivet, føyer han til.

Derfor mener forskeren at det er så viktig å jobbe kontinuerlig med arbeidsmiljø fra starten og følge opp de ansatte gjennom hele karrieren.

Salomon var blant deltakerne på Arbeidstilsynets seminar «HMS i industrien». Formålet var å løfte fram og dele hva som skal til for å sikre et langt og trygt liv i industrien. (ANB)

Fakta om industrien

● Industri er den tredje største hovednæringen i Norge med cirka 230.000 sysselsatte, og er den næringen med flest rapporterte arbeidsmiljøproblemer.

● Arbeidstakere innenfor sektoren står ofte i samme eller tilsvarende jobb hele sin yrkeskarrière. Dermed blir de også eksponert for samme type helserelaterte miljøproblemer over lang tid.

Kommentarer til denne saken