– Selv i store bedrifter kan folk oppleve at de tropper opp på jobben første dag, og får spørsmålet «Hvem er du?»

Har du kjent på usikkerheten ved å begynne i ny jobb? Den vil 4Human gjøre noe med.