Regnskap Norge: – Regnskapsførerne kommer ikke til å forsvinne

IKKE TILFELLE: Administrerende Direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen, mener at det ikke er riktig at det er vanskeligere nå enn før å få seg jobb som regnskapsfører.

IKKE TILFELLE: Administrerende Direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen, mener at det ikke er riktig at det er vanskeligere nå enn før å få seg jobb som regnskapsfører. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen, er veldig uenig med karriereveileder Cecilie Haraldsens utspill om at det stadig blir vanskeligere å få seg jobb som regnskapsfører.

DEL

Sent i forrige måned publiserte redaksjonen artikkelen om karriereveileder Cecilie Haraldsen, som mener at flere yrker kommer til å lide og i verste fall forsvinne som følge av teknologiens inntog i arbeidsmarkedet.

I denne artikkelen dro Haraldsen fram regnskapsførere som et eksempel på de yrkene som kommer til å bli hardest rammet av automatisering og som et yrke som kan komme til å forsvinne helt.

– I dette yrket ser vi at det stadig blir vanskeligere å få seg jobb. Oppgavene vil i fremtiden etter all sannsynlighet bli mer eller mindre helautomatisert, sa Haraldsen.

Dette utspillet fikk administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen, til å reagere.

LES OGSÅ: Karriereveileder Cecilie: – Det er litt skremmende at vi gjør oss selv så overflødige i det fremtidige arbeidsmarkedet

Tar i bruk mulighetene

Larsen forteller at regnskapsbransjen er forberedt på at flere oppgaver vil bli automatisert, men at jobbene i bransjen ikke kommer til å forsvinne av den grunn.

– Det har nærmest gått inflasjon i å kaste ut dommedagsprediksjoner over hvilke yrker som vil forsvinne i en relativt nær fremtid. Automatiseringen tar arbeidsoppgavene og flere spår derfor at regnskapsførerne forsvinner. Dette er ikke tilfelle!

– Det som stemmer er at flere arbeidsoppgaver automatiseres. Bransjen selv transformeres og jobber kontinuerlig med å ta i bruk mulighetene digitaliseringen og automatiseringen faktisk gir. Kompetansesammensetningen i byråene er også i sterk endring, og vi ser at teknologi- og kommunikasjonskunnskaper i økende grad inkorporeres i regnskapsførerens kompetansemiks. Med det møter bransjen de endrede behovene som digitaliseringen har skapt – og skaper.

LES OGSÅ: Hun gir de ansatte 25.000 kr i babybonus

Sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft

Larsen forteller også at ikke bare finns det arbeidsplasser i regnskapsyrket, tvert imot har de problemer med å finne gode nok kandidater til stillingene.

– Det er liten eller ingen grunn til å tro at arbeidsplassene våre forsvinner som følge av denne utviklingen – de bare endrer seg.

– Vi har ikke fått indikasjoner på eller tall som tilsier at det skal være vanskeligere å få jobb som regnskapsfører i dag enn tidligere. Oppdragsmengden har økt og undersøkelser viser at bransjen sliter med å få nok kvalifisert arbeidskraft. At noen går ut med påstanden om at det er vanskeligere enn tidligere å få jobb i bransjen uten noe som helst hold er veldig uheldig for bransjen!

(Artikkelen fortsetter under faktaboksen)

Faktaunderlag fra Regnskap Norge

  • NAVs bedriftsundersøkelse (2017) viser at det i Norge er mangel på arbeidskraft innen kategoriene regnskapsrådgivere, regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere. Bedriftsundersøkelsen kartlegger etterspørselssiden av arbeidsmarkedet. Informasjon om bedriftenes behov for ulike typer arbeidskraft, og hvilke stillinger det er vanskelig å få kvalifiserte søkere til, brukes for å estimere mangel på arbeidskraft.
  • Finanstilsynet gjennomførte høsten 2016 Dokumentbasert tilsyn for autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskap. (Lenke Finanstilsynet)
  •  For regnskapsåret 2015 var de totale inntektene fra regnskapsføringstjenester på om lag 14,0 mrd. kroner. Dette er en økning fra forrige dokumentbasert tilsyn (regnskapsåret 2012) som viste 11,8 mrd. kroner.
  •  Årsverk (antall ansatte i bransjen) knyttet til regnskapsføring var totalt 15 415 pr. 31.12.2015, som er en økning på 1 143 årsverk siden 31.12.2012.
  • NAVs bedriftsundersøkelse (2017) viser at det i Norge er mangel på arbeidskraft innen kategoriene regnskapsrådgivere, regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere. Bedriftsundersøkelsen kartlegger etterspørselssiden av arbeidsmarkedet. Informasjon om bedriftenes behov for ulike typer arbeidskraft, og hvilke stillinger det er vanskelig å få kvalifiserte søkere til, brukes for å estimere mangel på arbeidskraft.
  • Våre undersøkelser viser at oppdragsmengden i regnskapsbransjen har økt med 2,8 % fra 2015 til 2016.
  • Regnskap Norge har hørt med flere av de største aktørene i bransjen, og tendensen er at de har rekruttert flere i 2017 enn 2016.

– Automatiseringen reduserer nok gradvis behovet for nye regnskapsførere

Haraldsen på sin side står ved sin påstand om at det stadig blir vanskeligere å få seg jobb som regnskapsfører.

– I mitt yrke som karriereveileder har jeg flere ganger vært i kontakt med personer som har blitt skremt av at bekjente ikke har fått jobb som regnskapsførere. Det har fått dem til å velge bort dette yrket.

– Jeg tror ikke, og har ikke påstått, at regnskapsførere mister jobben sin som følge av automatisering av yrket. Men, det er ikke gitt at det rekrutteres nye når noen pensjoneres.

Regnskap Norge melder om økt rekruttering. Haraldsen håper det vil være jobb til alle i bransjen.

– Det er jo ikke slik at det brått blir slutt på behovet for regnskapsførere. Dette er jo en utvikling og trend over tid. Som for svært mange uavhengig av bransje er det vanskelig å få seg jobb i dag. Generelt er høy alder dessverre en hindring, selv om det finnes hederlige unntak blant arbeidsgivere, og kontaktnettet bør være på plass.

Haraldsen viser til intervjuer med blant andre Torbjørn Røe Isaksen og SSB for å støtte opp om sin egen påstand.

– Mine påstander er ikke tatt ut av luften. I et intervju med tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Dagens Næringsliv 28.12.2015 snakker han om at automatisering/robotisering kan endre etterspørselen etter ulike typer arbeidskraft. Eksempler på yrkesgrupper eller arbeidsoppgaver som nesten kan «forsvinne» er, ifølge den daværende kunnskapsministeren, regnskapsførere og eiendomsmeglere.

– I samme artikkel refereres det til en rapport ved navn «Computerization and the Future of Jobs in Norway», der man ser på utviklingen fram mot 2035. Et yrke, som med stor sannsynlighet vil bli automatisert, er blant annet regnskapsføreryrket.

– I VG.nos artikkel «Dette er jobbene som forsvinner» og under avsnittet «Flere kontoryrker i faresonen» - refereres et intervju med seniorrådgiver Anders Ekeland i Statistisk sentralbyrå. Ekeland uttaler: – Blant yrkene, som ifølge de engelske forskerne har høyest sannsynlighet for automatisering, er: Telefon- og nettselgere, Dataregistrerere, Speditører og befraktere, Advokatsekretærer, Regnskapsførere og Forsikrings- og finansmedarbeidere.

VANSKELIG: – For å få seg jobb som regnskapsfører i dag er det flere faktorer som må spille inn. Man må ikke være for gammel og man må ha en kontakt og et netverk inn i bransjen, sier karriereveileder Cecilie Haraldsen.

VANSKELIG: – For å få seg jobb som regnskapsfører i dag er det flere faktorer som må spille inn. Man må ikke være for gammel og man må ha en kontakt og et netverk inn i bransjen, sier karriereveileder Cecilie Haraldsen. Foto:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken