Foran 85 Jotun-ledere fra 47 land ble Nøtterøy-mannen Vidar Helgesen ønsket velkommen av konsernsjef Morten Fon, som understreket Jotuns globale fokus.

- Men fordi hovedkontoret vårt ligger i Norge er vi avhengige av gode og forutsigbare rammevilkår fra de norske myndighetene, sa Fon.

Helgesen gikk på scenen på Scandic Park Hotel i Sandefjord og kvitterte med en betydelig dose skryt av Vestfolds største bedrift.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

- Noe vi bør gjøre mer av

- Da jeg vokste opp på andre siden av fjorden her var det to ting man ikke kunne unngå å få med seg om Sandefjord: Shipping og Jotun, innledet Helgesen, og høstet latter fra salen da han fortalte at faren jobbet for en svensk malingsprodusent.

- Allikevel har jeg respekt for Jotun. Selskapet er et eksempel på noe Norge bør gjøre mer av, sa Helgesen.

EU-ministeren trakk de store og globale linjene og beskrev flyttingen av både økonomisk og politisk makt fra de sterke aktørene de siste tiårene, USA og Vest-Europa, til dagens voksende økonomier i Asia.

- Kina utfordrer vesten. Tradisjonelt har Vest-Europa og USA hatt sterk makt over viktige institusjoner som Verdensbanken og IMF (Det internasjonale pengefondet, red.anm).  Nå starter Kina en konkurrent til disse, utdypet Helgesen i et intervju med Vestviken24 etter foredraget for Jotun-lederne.

LES OGSÅ: Jotuns hemmelighet er markedsføring og tålmodighet

- Sikrer menneskerettigheter

Helgesen roste Jotun for årtier med fokus på kompetanse og utviklingsarbeid. I de samme årene har Jotun gått inn i markeder der de politiske forholdene har vært ustabile.

Problematikk rundt menneskerettigheter har også vært utfordrende når Jotun har entret land som for eksempel Libya og Myanmar.

Men Helgesen mener norske bedrifter gjennom å gi fattige land bidrag til vekst, også kan være med på å sikre befolkningen rettigheter. Helgesen er opptatt av å gi uhjelp, men mener næringsvekst også er viktig.

- Ved å inngå handelsavtaler med landene og bidra til vekst, bidrar norske bedrifter også til politiske rettigheter. Ved å bidra til en bedre økonomi gjennom næringsetablering kan Norge legge større press på myndighetene i disse landene. Jotun har vært svært bevisst på disse spørsmålene når de har gått inn i nye land, sier Helgesen.

De norske utenlandsstasjonene har mer og mer fokus på å hjelpe norsk næringsliv til å få innpass i nye land. Blant annet for å kunne legge større press på de politiske rettighetene.

LES OGSÅ: Rekordår for Jotun

Etter oljen

Norge er på vei ut av en sterk økonomisk tid der oljen har vært bærende. For å opprettholde levestandard og velferdssamfunnet må Norge ta for seg i nye markeder, mener EU-ministeren.

- Oljeprisfallet aksellererer behovet for å gjøre nye ting. Vi må inn i nye markeder og vi må satse på kunnskap. Norge må delta i verdenshandelen og bidra til eksport både av vitenskap og normer og etikk. Regjeringen fokuserer nå på å få på plass handelsavtaler med store og viktige land som India, sa Helgesen til Jotun-lederne, og fortsatte:

- Her har hele Norge noe å lære av Jotun, som har vært en foregangsbedrift. Norge trenger investeringer i innovasjon og kunnskap. Vi vil aldri bli et lavkostland, derfor må vi være best på kunnskap, sa Helgesen fra scenen.

LES OGSÅ: Jotun nekter å ha logoen på ny Sandefjord-drakt

Roser ambassadene

Jotun-sjef Morten Fon takket Helgesen av blant annet ved å rose utenlandsstasjonenes samarbeid med norske bedrifter, en dreining som har funnet sted de senere årene.

85 Jotun-ledere er samlet i tre dager på Scandic Park. Det er tiende gang Jotun arrangerer en slik topplederkonferanse, og målet er å skape felles forståelse for konsernets strategi og status.

Jotun, som er Vestfolds største bedrift og en av verdens ledende produsenter av maling og pulverlakk, er representert i mer enn 90 land på alle klodens kontinenter.

Konsernet har nesten 10.000 ansatte, og omsatte i 2014 for 17,5 milliarder kroner. Majoriteten av aksjene i Jotun eies av etterkommerne etter gründer Odd Gleditsch, med Orkla-konsernet som en betydelig med-aksjonær.