I mars/april 2019 tar de ansatte de nye lokalene i bruk.

– Dette blir den største enkeltinvesteringen noensinne for malingskonsernet. Den forrige var halvparten så stor. Også denne kom Sandefjord til gode og gjaldt den nye malingfabrikken på Vindal, som ble tatt i bruk i 2012, forteller kommunikasjonsdirektør Sverre M. Knudsen og kommunikasjonssjef Åsne V. Kvamme.

20. november vedtok et samlet styre de omfattende planene. 4. desember loset Anders A. Jahre den 12 personer store bedriftsforsamlingen fram til samme enstemmige beslutning.

For Jotun har det vært naturlig å satse på Gimle, selv om både Vindal og andre steder har vært vurdert.

– Gimle er Jotuns arnested med historie tilbake til 1926. Byggingen av nytt FoU-senter og hovedkontor forankrer Jotun ytterligere i Sandefjord. Det reflekterer langsiktigheten og verdisynet i Jotuns bedriftskultur, påpeker konsernsjef Morten Fon.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Første spadetak i august

Går sluttbehandlingen i kommunen som forutsatt innen mars, er det klart for første spadestikk i august 2016.

Deretter venter over to års byggetid. Den vil involvere Jotuns egne ingeniører og prosjektledere på Ranvik og Thorøya, som ellers har mer enn nok å henge fingrene i med nye utenlandsetableringer.

Norconsult og danske Henning Larsen Architects har bistått i prosjekteringsarbeidet. Hvilke firmaer som får byggeoppdrag, er ikke avgjort.

Størst forandring blir det for de 200 som i dag jobber i forsknings- og utviklingsavdelingen i Nybyen, som er verdensledende innen bunnstoff for skip og rusthindrende og dekorative malinger. De skal inn i 20.000 kvadratmeter fordelt på to blokker, og får innen 2030 selskap av nærmere 150 nye kolleger.

Konsernsjef Fon mener at forskning og utvikling er avgjørende for å opprettholde og styrke markedsposisjonen, lokalt og globalt.

– Forskningsbasen er i Sandefjord, og utviklingsarbeidet foregår i hovedsak her. Et nytt og samlet hovedkontor vil sikre gode rammebetingelser for kompetanseutvikling, i tillegg til å være dimensjonert for framtidig vekst, sier han.

Det vil ta tid å få avklart hva som skjer med den omfattende bygningsmassen i Nybyen.

LES OGSÅ: Kronprinsen åpnet Jotuns nye anlegg i Brasil

LES OGSÅ: Jotuns hemmelighet er markedsføring og tålmodighet

Jotun-blått mot sola

Fasaden på nybyggene blir hvit, med Jotuns kjente blåfarge fra pingvinlogoen på solavskjermingen og andre detaljer.

Det nye bygget som skal romme både inngangsparti, resepsjon, showrom, møte- og konferansesenter, kantine, bibliotek og museum vil bli bygd i glass.

Antallet parkeringsplasser skal økes fra 300 til 470, og det blir plass til 250 sykler. Jotun besørger også gang- og sykkelvei på østsiden av Hystadveien.

Med samling av funksjoner og vekst i tallet på ansatte blir arbeidsstokken på Gimle tredoblet i løpet av 10-15 år, til rundt 650.

LES OGSÅ: – Jotun er noe Norge bør gjøre mer av

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO