Kampen om det grønne skiftet

NORSK NÆRINGSLIV MÅ GÅ EGNE VEIER: Utviklingen av grønn teknologi er et marked som blir viktigere og viktigere framover. Norsk næringsliv må finne sin egen vei å gå i en felles global utfordring og et globalt marked, viser regjeringen til.

NORSK NÆRINGSLIV MÅ GÅ EGNE VEIER: Utviklingen av grønn teknologi er et marked som blir viktigere og viktigere framover. Norsk næringsliv må finne sin egen vei å gå i en felles global utfordring og et globalt marked, viser regjeringen til. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Historisk sett har det i økonomisk litteratur vært en tendens til å se endring som et resultat av vekst. Samtidig skaper nedgang og endring i en bransje mulighet for andre.

DEL

Det er mange eksempler innen økonomisk historie på at kriser og stagnasjon har skapt viktige endringer. Dette fordi krisene har frigjort krefter som har bidratt til omstrukturering og ny vekst.

I disse dager er det for eksempel mange som retter blikket mot den stadig økende ledige arbeidskraften i olje- og gassbransjen, med håp og ønske om å lokke denne kompetansen over i andre bransjer.

SERIE OM INNOVASJON PÅ VESTVIKEN24.NO:

LES FØRSTE DEL HER

LES ANDRE DEL HER

LES TREDJE DEL HER

Kreativ destruksjon

I økonomifaget er denne sammenhengen vel kjent gjennom den østerrisk-amerikanske økonomen og sosiologen Joseph Schumpeters begrep «creative destruction».

Begrepet viser til hvordan entreprenører med innsikt i et marked og tilgang til kapital er driverne bak endringer.

Dette ved å utvikle nyvinninger innen alt fra teknologi, produkter og produksjonsprosesser, til organisering og marked. Gjennom dette skaper de nye næringer og vekstbransjer med høy etterspørsel, rask vekst, høy produktivitetsrate og solid avkastning.

Samtidig er det nettopp denne suksessen på kort sikt som legger grunnlaget for deres nederlag på lang sikt. For med tid og stunder kommer aktører inn på markedet, etterligner produktene og presser fortjenesten ned mot gjennomsnittet.

Det er også signalet om at det er på tide for å legge om produksjonen til noe nytt, og utvikle neste generasjons nyvinninger.

Digitaliseringen de siste tiårene av alt fra varehandel og salg av bøker, til musikkbransje og nyhetsmedier kan tjene som eksempler på dette.

Det grønne skiftet

Med en oljebransje som i dag møter store utfordringer, og med økt fare for arbeidsledighet i Norge, er det nærliggende å tenke at Schumpeters «kreative destruksjon» og innovasjon vil være svært viktig for det mye omtalte «grønne skiftet».

Et grønt skifte er langt ifra noen ny idé. For eksempel har teorier om «grønn økonomi» stått og skreket om oppmerksomhet på sidelinjen av dominerende økonomisk syn og paradigme i mange tiår.

Til tross for at det for tiden er heftig politisk kniving mellom høyre- og venstre-siden i norsk politikk rundt hvorvidt det satses på et grønt skifte i Norge, hvem som gjør det, og hvordan det skal gjøres, har dette begrepet nå fått fotfeste hos mer eller mindre samtlige politiske partier.

Må finne sin egen vei å gå

Det grønne skiftet har også vært et hett tema for det lokale næringslivet den siste tiden, og har blitt kåret til årets nyord av Språkrådet.

Grønn verdiskaping, det grønne skiftet, endring og nyskaping har for eksempel vært gjennomgangstema på flere næringslivskonferanser i Vestfold i 2015. På grunn av både miljømessige og økonomiske utfordringer.

Regjeringen viser til at innovasjon og teknologisk utvikling er nøkkelen for Norge for å finne flere bein å stå på enn oljen. Og videre at norsk næringsliv må finne sin egen vei å gå i en felles global utfordring og et globalt marked.

At et grønt skifte er på vei betyr ikke nødvendigvis at vi må kaste oljebransjen på sjøen over natta. Men mye kan tyde på at vi må finne en måte å innovere oss ut av den nåværende knipen på.

Og gjør ikke de store gigantene det, kommer det kanskje noen små, innovative aktører og gjøre det. Så står de plutselig der på døra, og slår knockout på de etablerte.

Artikkeltags