Gå til sidens hovedinnhold

Kan bli fiskeoppdrett mellom gamle industribygninger

Norsk/internasjonalt firma med stort sjømatprosjekt

Artikkelen er over 6 år gammel

Fiskeoppdrett på parkeringsplass. Ja, det kan bli en realitet i det gamle industriområdet i Sandefjord.

Et stort norsk/internasjonalt selskap, med oppdrettsvirksomhet i utlandet, har inngått intensjonsavtale med Jahrestranda Næringspark AS.

Går tillatelser i orden, og de lykkes med å skaffe investorer, vil landbasert oppdrett av laks være i gang på parkeringsplassen sør for den gule administrasjonsbygningen på tidligere Jahres Fabrikker i slutten av 2016 eller første halvår 2017.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

– Alternativ til lakselus

– Hvem hadde trodd at vi skulle drive med oppdrettsfisk i Sandefjord, spør Ole Tom Slorbak, styreleder i næringsparken.

Han og investor Henning Moell har jobbet med prosjektet lenge, og ser fram til å få det de mener er et alternativ til «lakselusbasert oppdrettsanlegg på Vestlandet».

Seksjonssjef Anne Brit Fjermedal i Fiskeridirektoratet Region Sør i Egersund mener det er fornuftig å produsere sjømat på et sted som det gamle industrianlegget på Framnes.

– Ønsket av Regjeringen

– Dette er jo gjenbruk av området. Dessuten vil et slikt prosjekt være helt i tråd med Regjeringens ønske om at Norge skal produsere mer sjømat i framtida, sier hun.

Fiskeridirektoratet er derfor positiv til at det blir igangsatt landbasert fiskeoppdrett i Norge, som supplement til det som foregår i sjøen.

LES OGSÅ: Trues av rømt oppdrettslaks

Næringslivskoordinator Anne Grethe Bakken og rådmann Gisle Dahn i kommunen er samstemte i at de ønsker en slik virksomhet velkommen.

– Sandefjord er en ja-kommune. Vi er i utgangspunkt positive til alle typer næringsutvikling, og vi er takknemlig for alle som ser nye muligheter og tar initiativ. Vi vil sørge for at forhold til naboer og andre hensyn blir håndtert på en ordentlig måte i forhold til de reglene som gjelder, sier de.

Virksomheten på Framnes vil være basert på det nyeste av resirkuleringssystemer, kjent som RAS. Dette er hyperintensive systemer som bruker ressursene mer effektivt enn tradisjonelle åpne. Teknologien håndterer avfallsstoffer bedre, og vannkvaliteten blir optimal.

Tanker i friluft

Tre 34 meter brede tanker med 14 graders vann vil bli plassert på parkeringsplassen.

Inni blir det et motstrømsanlegg. Det gjør at vannet roterer, slik at fisken kan bevege seg fritt, bruke musklene og vokse. Tankene vil stå i friluft, men det kan bli aktuelt med en overbygning av hensyn til dårlig vintervær.

I første omgang er det snakk om laks, men etter hvert kan det også bli aktuelt med oppdrett av torsk.

I forbindelse med Stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen oppnevnte Nærings- og fiskeridepartementet i 2014 en arbeidsgruppe som skulle utrede status for landbasert akvakultur, og foreslå endringer, for å rydde eventuelle hindringer for næringsutviklingen av veien.

Gruppa har foreslått at tillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret på land skal gis uten antallsbegrensning og vederlag. Dermed blir inngangsbilletten lavere enn for tilsvarende aktivitet i sjøen.

– Vil komme mer og mer

– Dette er en ny mulighet som vil komme mer og mer, og er en teknologi Norge kan bli stor på, tilføyer Anne Brit Fjermedal.

Det er foreløpig lite utbredt i Norge. Hun kjenner til at noe er under etablering i Fredrikstad, og at Danmark også har eksperimentert en del.

Ole Tom Slorbak lover ikke mange lokale jobber.

– Men dersom vi også kunne få til slakteri- og fileteringsanlegg i nærheten, snakker vi om flere titalls arbeidsplasser, sier han.

Næringsparken og driftsselskapet vil bruke tida framover til å søke konsesjon hos myndighetene og forberede installasjonene.

Kommentarer til denne saken