Gå til sidens hovedinnhold

Vestfold får flere millioner til biogass-satsing

Artikkelen er over 4 år gammel

Miljødirektoratet har bevilget 5,5 millioner kroner til forskjellige klimatiltak i Vestfold. 4,2 millioner kroner av pengene er gitt til fyllestasjoner for biogasskjøretøyer i Larvik og Horten.

Miljødirektoratet hadde ved søknadsfristen i juni i år mottatt 332 søknader til tilskuddsordningen "Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene". Søknadene hadde et samlet søknadsbeløp på totalt 414 millioner kroner. Rammen for tildeling er 98 millioner i 2016.

Etter grundig vurdering i Miljødirektoratet, råd fra fylkesmennene og dialog med andre tilskuddsforvaltere har Miljødirektoratet besluttet å støtte 129 ulike prosjekter og tiltak, og 12 interkommunale nettverk.

Dette er Vestfold-prosjektene som har fått støtte:

  • Holmestrand kommune, ladestasjoner, kr. 100.000 
  • Holmestrand kommune, forprosjekt – utnyttelse av overskuddsvarme fra Hydro, kr. 150.000
  • Horten kommune, fyllestasjon for biogass i Horten kommune, kr.  2.300.000
  • Larvik kommune, etablering av fyllestasjon for biogasskjøretøy, kr. 1.950.000
  • Sande kommune, forprosjekt - klimavennlig offentlig bygging, kr.  250.000
  • Forprosjekt Tjøme kommune, lading av tjenestebiler, kr. 260.000
  • Vestfold fylkeskommune,  plan for energistasjoner, kr. 174.000

 

Horten kommune har allerede kjøpt inn fire biler som går på biogass:

Mindre utslipp

– De fire nye bilene fører til mindre utslipp av klimagasser. To av bilene skal til oppmålingsavdelingen, en til planavdelingen vann og avløp, og en til vaktmestertjenesten. Vi tror dette kommer til å bli veldig bra selv om biler på biogass er nytt for oss, blant annet på verkstedet vårt. Det blir mye nytt å sette seg inn i, sa enhetsleder Trond Næss til Gjengangeren i september.

Foreløpig er det en ulempe for sjåførene at få stasjoner leverer biogass. Skagerak Energi har en stasjon på Rygg ved Taranrød avfallsanlegg på Sem. Dette er foreløpig den eneste i nærheten av Horten. Derfor ønsker Horten kommune å etablere en fyllstasjon for biogass på Langgrunn. Tilgjengeligheten på stasjoner for fylling av drivstoff vil naturlig nok ha stor betydning for utviklingen av biogassbiler.

Unibuss er den næringsaktøren som har kommet lengst med satsing på biogass i Vestfold til nå. I sommer ble 50 biogass-drevne busser satt i drift. Gassen produseres på Rygg i Tønsberg, og fraktes i rørgate fra gassanlegget og ned til Unibuss sitt tankeanlegg i Måkeveien.