Råstoffet vil langt på vei være restavfall fra skogsdrift, og fra Bergene Holms egne trelastfabrikker. Noe flis og bark fra trelastfabrikkene eksporteres i dag som råstoff til papp, papir, tremasse og annet, men til lav verdi.

- Bergene Holm har veldig spennende tanker om drivstoffproduksjon. Vi er avhengig av at norsk næringsliv tar noen sånne risikoprosjekter for at vi skal kunne få mer klimavennlig drivstoff, sa lederen i Arbeiderpartiet.

Avansert drivstoff

Bergene Holm kaller biodrivstoffet sitt biozin, og utviklingsarbeidet foregår i et eget datterselskap, Biozin AS.

LES OGSÅ: Vil bruke 10 milliarder på fremtidens drivstoff

Bergene Holm og Biozin er veldig opptatt av at det er andre generasjons biodrivstoff, også kalt avansert biodrivstoff, de skal produsere. Drivstoffet skal være fornybart og bærekraftig, i motsetning til første generasjons, som ofte lages av olje fra planter, dyrket på arealer som kunne vært brukt til matproduksjon.

 

Med biozin kan de gi et vesentlig bidrag i klimakampen, og i tillegg skape et produkt i Norge i stedet for å eksportere flis og bark som råvare.

Avhengig av næringslivet

– Veldig spennende å oppleve hvor fokusert Bergene Holm er på innovasjon, sa Jonas Gahr Støre til vestviken 24.no på Haslestad Bruk mandag.

– Det er et tankekors at bedriften i dag sender ubearbeidet råstoff ut av landet til veldig lav pris. Og veldig spennende å høre at dette råstoffet kan bli til en type drivstoff som vil bidra til å redusere klimaproblemene.

LES OGSÅ: Bergene Holm hadde et av tidenes beste resultat i fjor - og de tror de vet hvorfor

Vi er avhengig av at norsk næringsliv iverksetter slike risikoprosjekter, sa Gahr Støre. Og han tror ikke det er tvil om at biodrivstoff vil være et viktig alternativ i transportsektoren i overskuelig fremtid.

– Norge skal kutte klimautslippene med 40 prosent innen 2030. Skal vi klare det trenger vi hjelp fra næringslivet.  Men da må tiltakene som igangsettes være lønnsomme for bedriftene og ikke skape nye samfunnsproblemer. Det vi har hørt om i Hof i dag synes å ville ivareta begge de kravene, sa Jonas Gahr Støre.

Alle typer skogsavfall

Det var administrerende direktør i Bergene Holm, Erland Løkken, og finansdirektør i Biozin, Thomas Skadal, som orienterte Jonas Gahr Støre og representanter for Vestfold Arbeiderparti om biozinprosjektet mandag.

– Det er mange som arbeider med prosjekter for hvordan man kan bruke skogsavfall som tretopper, grener og bark på en bedre måte. Vi har funnet en patentert amerikansk teknologi som vi mener er veldig bra, sa Thomas Skadal.

– I produksjonen kan vi bruke alle typer treslag, tørt og rått og uten krav til barking. Råstoffbehovet ved de fem fabrikkene tilsvarer omtrent det vi eksporterer av biprodukter og massevirke i dag, men prosjektet vil også kunne gjøre det mulig å stanse gjengroingen i norsk landskap på en lønnsom måte, sa Thomas Skadal.

Bergene Holm vil ikke si hvor den første biozinfabrikken blir bygd, men det står antakelig mellom Åmli, Hof og Glåmdalsregionen. Hver fabrikk vil trolig koste opp mot 2,5 milliarder kroner og sysselsette 70-75 årsverk ved full produksjon. Produksjonen vil sannsynligvis kunne være i gang i 2021 eller 2022.