Sterke tall for Kongsberg Gruppen

Både inntekter, lønnsomhet og ordreinngang økte kraftig i annet kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i fjor.