Flere konkurser i landet – men i Vestfold går det bedre

Konkursene fortsetter å øke på landsbasis. I Vestfold er det en liten nedgang sammenlignet med samme periode i fjor.