Horten

BALDER RA AS (Investering i aksjer og andeler, holdingselskap). Styrets leder: Mariann Hansen

FORNYO AS (Fjerning av fossile oppvarmingskilder, entreprenørvirksomhet samt det som naturlig står i forbindelse med dette). Daglig leder: Kurt Christer Bæk

HORTEN DRIFT 1 AS (Selv, gjennom hel- eller deleide selskaper eller ved samarbeide med andre virksomheter, å forestå begravelsesforretninger og hva hermed står i forbindelse. Daglig leder: Øyvind Brenno

LES OGSÅ: 34 nye selskaper startet i Vestfold

Larvik

BOLIG BETONG AS (Betongentreprenør). Daglig leder: Peter Holmene Raugland

ELP AS (Holdingselskap, her igjennom å eie aksjer og andeler i andre selskaper). Styreleder: Lars Kaare Hatlo

HAMMERGÅRDEN OG VEAGÅRDEN AS (Eiendomsutvikling, herunder erverv, utvikling, drift, utleie og salg av fast eiendom og annet som hører naturlig sammen med dette). Styreleder: Tore Møgster

KIRKEGÅRDSGATA 1-3 AS (Investering, utvikling, utleie, kjøp og salg av fast eiendom, samt investeringer i selskaper med tilsvarende virksomhet). Styreleder: Øivind Andersen

MALMHUSET OG KULLHUSET AS (Eiendomsvirksomhet, herunder erverv, utvikling, drift, utleie og salg av fast eiendom og annet som hører naturlig sammen med dette). Styreleder: Tore Møgster

NORWEGIAN SAUNA ROCKS AS (Kjøp og salg av stein til SPA i Europa, herunder hva som naturlig hører sammen med dette og deltagelse i andre selskaper, samt delta i annen relevant næringsvirksomhet for øvrig). Daglig leder: Svein Erik Pettersen

SEASTONE AS (Investering i aksjer og andeler i andre selskaper, kjøp, salg og utleie av eiendom, samt hva som naturlig hører herunder). Daglig leder: Hafsteinn Haraldsson

Sandefjord

ELEMENTI AS (Produksjon, import og salg av produkter med gassbrennere, utekjøkkenprodukter og eventuelt tilhørende produkter, herunder drift av aktiviteter som hermed følger med samt deltagelse i andre virksomheter). Daglig leder: Atle Hansen

FRU OLSEN AS (Kjøp og salg av møbler, inventar, interiørartikler, tekstiler og tilsvarende produkter og alt hva som naturlig faller innunder dette, samt deltakelse i andre virksomheter). Daglig leder: Line Bergene Olsen

NEXT STEP MARKETING AS (Salg, markedsføring og investering i eiendom). Daglig leder: Terry Williams

TØMRER ESPEN BESSLO AS (Tømrervirksomhet som nybygg og restaurering samt det som naturlig står i forbindelse med dette). Daglig leder: Espen Besslo

WORK&GO AS (Eiendomsforvaltning, tjenesteyting innen eiendom og annet som naturlig faller sammen med dette). Daglig leder: John Ivar Liverød

Tønsberg

GJERVÅG UTVIKLING AS (Eie og skape plass til kommende medinvestorer, investere og utvikle fast eiendom, delta med andeler i andre selskaper og alt som står i forbindelse hermed). Daglig leder: Alf Reidar Eldevik

OLAV EIDE TANNLEGE AS (Tannhelsetjenester, samt investeringer og dertil hørende virksomhet. Daglig leder: Olav Eide

VIRKE BYGG AS (Kjøp og salg av verdipapirer og fast eiendom, samt rådgivning og deltakelse i andre virksomheter. Selskapets virksomhet omfatter også utvikling, vedlikehold og utleie av fast eiendom, samt håndverkertjenester og salg av produkter i den forbindelse). Daglig leder: Kjetil Hvarnes

LES OGSÅ: 26 nye selskaper startet i Vestfold

Re

HEARTBREAK MOTOROIL MUSIC AS (Innspilling, produksjon og utgivelse av musikk og lydopptak, samt det som naturlig står i forbindelse med dette). Styreleder: Daniel Hesby Hansen

Nøtterøy

HØYE HOLDING AS (Kjøp, salg og utleie av eiendom samt konsulenttjenester relatert til eiendomsdrift. Investering i aksjer og øvrige verdipapirer. Konsulenttjenester relatert til ledelse, administrasjon og bedriftsutvikling). Daglig leder: Stig Edvardsen

TID FOR FORNYELSE AS (Renhold av boliger, næringslokaler, industribygg, hagearbeid for bedrifter og private. Flyttevask). Daglig leder: Dovile Pliuskiene

Holmestrand

KALESJEFIX AS (Produksjon og salg av alt innen søm og tekstil. Salg av båtutstyr og samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Andre konsulenttjenester). Daglig leder: Kjetil Stenberg

COPELAND HOLDING AS (Eie og forvalte aksjer og selskapsandeler i andre selskaper, og annet som hører naturlig sammen med dette). Styreleder: William Sørensen Thoresen

Sande

MATUTVIKLING AS (Konsulent/rådgivning ved insourcing, outsourcing og franchise, drift, konseptutvikling, matutvikling og catering av kantiner og serveringssteder). Styreleder: Svein Otto Grimnes

SKOGER BILSENTER AS (Reparasjon og service på kjøretøy, samt annen virksomhet som står i forbindelse med dette. Kjøp og salg av aksjer eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretak). Daglig leder: Morten Kastad