Langemyhr mot staten i august: Kravet kan bli minst 100 millioner i erstatning

BER OM RETTFERDIGHET: - Jeg synes jeg har blitt veldig urettferdig behandlet, men har tro på det norske rettssystemet. Jeg ber ikke om medlidenhet, men om rettferdighet, sier Harald Langemyhr.

BER OM RETTFERDIGHET: - Jeg synes jeg har blitt veldig urettferdig behandlet, men har tro på det norske rettssystemet. Jeg ber ikke om medlidenhet, men om rettferdighet, sier Harald Langemyhr. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Oslo tingrett har avsatt tre dager i august til behandling av Tønsberg-byggmester Harald Langemyhrs søksmål mot staten for uberettiget straffeforfølgning. Etter det vestviken24.no erfarer, kan det bli snakk om mer enn 100 millioner kroner i erstatning.

DEL

- Det er en lettelse at saken er berammet, slik at det nå snart skjer noe konkret, sier Harald Langemyhr i en kommentar til vestviken24.no.

Revisor beregnet tapet

Han ønsker ikke selv å konkretisere hvor stort erstatningsbeløp det vil være snakk om, men poengterer at han ikke krever noe for tort og svie, kun erstatning for det tapet han og firmaet hans har blitt påført.

- En revisor har beregnet hvor store tap det er snakk om. Jeg har ikke lyst til å oppgi hvilket beløp revisoren kom fram til, sier Harald Langemyhr, og legger til at hans prosessfullmektig, advokat John Christian Elden, i stevningen har bedt om at ertstatningen fastsettes etter rettens skjønn.

DRAR LASSET: - Jeg er sliten, men føler at jeg i John Christian Elden har en god advokat som drar lasset, sier Harald Langemyhr.

DRAR LASSET: - Jeg er sliten, men føler at jeg i John Christian Elden har en god advokat som drar lasset, sier Harald Langemyhr. Foto:

Det har ikke lyktes vestviken24.no å få kontakt med statens prosessfullmektig, advokat Arne Johan Dahl.

Saken dreier seg om den langvarige striden om byggearbeider Langemyhrs byggmesterfirma hadde for Oslo kommunes Omsorgsbygg, fra 2008 og framover.

- Det har vært tunge år, men jeg ber ikke om medlidenhet, bare rettferdighet, sier Langemyhr nå.

Suksessrik bedrift

Byggmesteren drev på begynnelsen av 2000-tallet en veldig suksessrik bedrift. Firmaet hadde store oppdrag og store, langsiktige ordrereserver. I 2007 var omsetningen ca. 100 millioner kroner. Året etter var omsetningen 30 millioner. Fra 2009 og fram til i dag har selskapet stort sett gått med underskudd.

I 2008 ble byggmesterfirmaet anmeldt av Oslo kommune for bedrageri av over 18 millioner kroner, i forbindelse med byggingen av Omsorgsbygg på Økern. Kommunen hevet kontrakten og stengte byggeplassen.

Politiet etterforsket deretter Langemyhr for bedrageri og sosial dumping. På nyåret i 2012 ble han frikjent for bedragerianklagene, men dømt for brudd på arbeidsmiljøloven, knyttet til innkvartering av ansatte i boligcontainere.

I de drøye tre årene saken pågikk, led selskapet hans meget store tap. Det endte med at han saksøkte Oslo kommune for 240 millioner kroner, for urettmessig heving av den kontrakten han hadde, og for at kommunen ikke hadde betalt for arbeid som var gjort, og materialer som var levert.

På senhøsten 2013 falt dommen: Han ble tilkjent en erstatning på ca. 20 millioner kroner, som sluttoppgjør for utførte arbeider ved Økern sykehjem og Sinsen barnehage, samt noe erstatning og påløpte renter.

Håper på rettferdighet

Denne gangen rettes søksmålet altså mot staten, for tapet han mener å være påført gjennom uberettiget straffeforfølgning i flere år: Tap for selskapet hans, tapt lønnsinntekt for ham selv, samt dekning av diverse saksomkostningene gjennom flere år.

I fjor høst sa Harald Langemyhr følgende om hvordan de siste årene har vært, til vestviken24.no:

- De har vært tunge, men jeg har prøvd å være ved godt mot. Jeg håper på en rettferdig avgjørelse i retten. Jeg synes jeg har blitt veldig urettferdig behandlet, men har tro på det norske rettssystemet. Jeg ber ikke om medlidenhet, bare om å få dekket tap og omkostninger.

Han er sliten, men føler at han har en god advokat som drar lasset, sa han til vestviken24.no. Han driver fortsatt Byggmester Harald Langemyhr AS, men i mindre skala enn i storhetstiden for 10 år siden.

Artikkeltags