Gå til sidens hovedinnhold

Slik vil de bedre sikkerheten i Oslofjorden

Artikkelen er over 5 år gammel

Beredskapsdagen arrangeres 21. april på Bakkenteigen. Målet er å vise hvordan det offentlige og næringslivet sammen kan styrke maritim sikkerhet i Oslofjorden.

– Det er mange aktører rundt oss som jobber med beredskap, aktører du kanskje ikke tenker på, eller forbinder med beredskap. Vi har høgskolen, vi har fått en lokalisering av politidistriktet her, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Kystverket, i tillegg til regionale og lokale virksomheter - som Sjøredningsskolen og Redningsselskapet, sier beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly i en pressemelding om arrangementet.

Ly ser på Beredskapsdagen 2016 som et nyttig sted å være for å møte både offentlige og private aktører i bransjen. I fjor samlet konferansen 300 deltagere.

– Kystverket har en ambisjon om å bidra til å bygge et beredskapsmiljø med kunnskap, forskning og produkter som kan bidra til bedre beredskap. Slik kan også bedrifter i regionen bidra, sier Ly.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

Beredskapsmiljøet vokser

Fylkesmannen i Vestfold og fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser arrangerer dagen sammen med Kystverket, Høgskolen i Sørøst-Norge og NHO.

Arrangørene har samlet et lag som skal sørge for at dagen blir en god møteplass for både næringsliv, offentlige etater og akademia, så vel som frivillige organisasjoner. 

– Etter at Kaiser ble fylkesberedskapssjef for tre år siden, har beredskapsaktørene i fylket blitt flere og mer synlige, sier Kristin Saga, regiondirektør i NHO i pressemeldingen.

Hensikten med beredskapsdagen er å samle alle som har et engasjement innenfor samfunnssikkerhet og beredskap i regionen. Målet er bedre samarbeid og derigjennom økt maritim sikkerhet i Osllofjorden.

LES OGSÅ: En ny brikke på plass for Vestfolds beredskapsby

– Styrker beredskapen

Johan Marius Ly  sier at samfunnssikkerhet generelt er i fokus nå.

– Befolkningen er bevisst på sitt sikkerhets- og trygghetsbehov. Beredskap er også et satsingsområde for Høgskolen i Sørøst-Norge. Den setter sitt preg på dagen både som arena og som partner i programkomiteen, sier beredskapsdirektøren.

Beredskapsdagen 2016

Arrangeres på Bakkenteigen 21. april

Tema er maritim sikkerhet, og formålet er å styrke samarbeidet mellom offentlig sektor, næringsliv, utdanning og forskning i regionen – relatert til samfunnssikkerhet og beredskap

Blant foredragsholderne er fylkesmann Erling Lae, direktør i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, Cecilie Daae, visepolitimester Rita Kilvær i Sør-Øst politidistrikt, beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket og professor Erik Carlstrøm ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Han gir eksempler på samfunnsgevinsten ved å ha en tett dialog mellom partene:

– Kystverket har identifisert et beredskapsbehov overfor forskningsmiljøer og bedrifter, videre har en leverandør av oss definert en masteroppgave som studenter har tatt tak i. Slik får vi i fremtiden verktøy som styrker oljevernberedskapen vår. 

Både Ly og Kristin Saga ser også utfordringer. Det krever risikovilje og kapital for å satse på innovasjon og nye løsninger, og du må ha mot som innkjøper. Offentlige anbudsprosesser passer ikke alltid inn i disse innovasjonsprosessene.

- Det krever kunnskap om nye produkter og løsninger for en innkjøper, slik at man kan utnytte de mulighetene som faktisk er der, sier Saga.

Hun legger til at offentlige innkjøpere må gå i dialog med næringslivet for å få kunnskap om fremtidens løsninger, slik at man ikke bare bestiller gårsdagens produkter om igjen.

Ny klynge i Vestfold

Regiondirektøren i NHO Vestfold mener mye av omstillingen i Vestfold de siste årene har skjedd innenfor maritim sektor.

Beredskap og sikkerhet til sjøs kan by på muligheter for næringslivet. Det vil Beredskapsdagen 2016 vise eksempler på.

- I Vestfold er det samlet sett et stort miljø rundt beredskap. Vi ser tegn til klyngedannelse og ønsker den velkommen. Jo mer vi kan styrke eksisterende arbeidsplasser og få nye til regionen vår, jo bedre, sier Kristin Saga.

Hun ser fram til å høre hva de offentlige aktørene har å si til næringslivet i regionen, og casene som vil bli presentert av lokale bedrifter.

Johan Marius Ly fremhever etableringen av det nye senteret for integrert krisehåndtering og forskningsprosjektet til Høgskolen i Sørøst-Norge.

– Det finnes ikke noe bedre sted å arrangere Beredskapsdagen 2016 enn nettopp ved høgskolen på Bakkenteigen, sier beredskapsdiirektøren i Kystverket.

Kommentarer til denne saken