Mener selskapene til Smiths venner ødelegger konkurransen

REAGERER PÅ DUGNAD: Rolf-Geir Hillestad reagerer på omfanget av Smiths venners bruk av dugnadsarbeid i aksjeselskaper tilknyttet menigheten. Et av disse er Jarlsberg Konferansesenter AS.

REAGERER PÅ DUGNAD: Rolf-Geir Hillestad reagerer på omfanget av Smiths venners bruk av dugnadsarbeid i aksjeselskaper tilknyttet menigheten. Et av disse er Jarlsberg Konferansesenter AS. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Tre selskaper som eies av Smiths Venner i Sandefjord og Tønsberg har millioninntekter, mens lønnsutgiftene ligger mellom 40.000 og 150.000 kroner. Årsaken er selskapenes bruk av frivillig arbeid.

DEL

Det reagerer Fellesforbundet på. Både på grunn av arbeidernes rettigheter, og fordi de mener at det skaper ulike konkurransevilkår i markedene selskapene opererer i. Også NHO viser til at utstrakt bruk av dugnadsarbeid i næringsvirksomhet ødelegger konkurransevilkårene.

Styrelederne i de tre selskapene avviser problemstillingene.

– Umulig å konkurrere mot

– Jeg har ikke noe i mot dugnadsaktivitet for at et idrettslag skal kunne delta i NM. Men dette er snakk om bedrifter uten lønnskostnader. Denne aktiviteten har ingenting med den sosiale biten av dugnadsarbeid å gjøre, sier Rolf-Geir Hillestad i Fellesforbundet om virksomheten i selskapene som eies av Brunstad kristelige menighet (BKM) i Sandefjord og Tønsberg. På folkemunne kjent som Smiths venner.

Hillestad spør seg om hvor arbeidsgiveransvaret ligger ved utstrakt bruk av dugnadsarbeid i næringsvirksomhet:

– Hvem betaler for forsikringer ved arbeidsulykker? Hvordan er det med arbeidsavtaler? Aktiviteten i selskapene som ren utnyttelse av mennesker der motivene er utelukkende økonomiske, sier Hillestad.

Han påpeker at påstanden om utnyttelse er hans egen mening, og ikke Fellesforbundet sin.

Ved siden av spørsmålene rundt arbeidernes rettigheter, viser Hillestad til at dugnadsaktiviteten ødelegger konkurransen i markedet.

Jon Grimsgaard hos NHO Vestfold kommenterer ikke de aktuelle selskapene direkte, men viser på generelt grunnlag til at de er opptatt av at det skal være like konkurransevilkår for alle, og at aktører holder seg innenfor regelverket.

UMULIG KONKURRANSE: Jon Grimsgaard i NHO Vestfold viser til at det er umulig å møte konkurransen fra selskaper som baserer seg på dugnadsarbeid.

UMULIG KONKURRANSE: Jon Grimsgaard i NHO Vestfold viser til at det er umulig å møte konkurransen fra selskaper som baserer seg på dugnadsarbeid. Foto:

– Vi liker dårlig at det er usunn konkurranse, og om dugnad trekkes inn i næringsvirksomhet i det kommersielle markedet blir det feil. Når et selskap nesten ikke har lønnskostnader blir konkurransen umulig å møte. Det sier seg selv, sier Grimsgaard.

Både NHO og Fellesforbundet er aktive i samarbeidsprosjektet mot arbeidslivskriminalitet i Vestfold, A-krim Vestfold.

– Benytter AS for å ha ryddighet i økonomiske forhold

Ett av selskapene det er snakk om er Fjordteam AS, som er eid av BKM Sandefjord. Selskapet har vært driftsselskapet bak TML konferansesenter fram til Torp konferansesenter AS ble stiftet i 2015 og overtok driften. 

Nylig ble selskapet pålagt av Arbeidstilsynet, i forbindelse med deres aktiviteter knyttet til bygningsarbeid, å inngå skriftlige arbeidsavtaler, dokumentere arbeidstid og betale tarifflønn til dem som jobber på områder med allmenngjorte tariffavtaler.

Fjordteam har anket avgjørelsen.

Selskapet står registrert under næringskode 81.210 Rengjøring av bygninger. De vedtektsfestede formålene som er opplyst i Brønnøysundregistrene strekker seg imidlertid ut over dette:

Diverse tjenesteyting så som rengjøring, riving, bygningsmessige arbeider mv. Selskapet skal også drive med utleie av selskapslokaler/konferanselokaler, herunder servering/catering. Selskapet skal også kunne eie og investere i andre selskaper og fast eiendom.

Styreleder Kjell Kronstad skriver i en e-post at Fjordteam vektlegger å drive sin virksomhet innenfor lovverket, og har yrkesskadeforsikring for de frivillige som er engasjert.

Kronstad skriver videre:

At en forening med ideelt formål organiserer den frivillige innsatsen i et aksjeselskap for å ha ryddighet i økonomiske forhold er helt normalt, og selvfølgelig fullt lovlig. Hillestads påstand om at dette er «ren utnyttelse av mennesker, der motivene utelukkende er økonomiske» savner enhver rot i virkeligheten. ... Ut over dette føler vi at denne saken er så grundig belyst fra vår side tidligere at vi ikke ser behov for ytterligere kommentarer.

Fullstendig svar fra Kjell Kronstad

Aktiviteten til FjordTeam har også vekket reaksjoner fra andre hold, og tidligere i januar gikk styremedlem i Sandefjord Venstre, Ole A. Thorsen, ut i Sandefjords Blad og kritiserte selskapet.

Noen dager etter svarte forstander Svein Kronstad hos BKM Sandefjord på kritikken.

Hevder konkurransevridning ikke er en relevant problemstilling

BKM Tønsberg eier bemanningsbyrået Creo Multiservice AS og Jarlsberg konferansesenter AS, der mønsteret med millioninntekter og lave lønnskostnader går igjen.

Styreleder hos Jarlsberg konferansesenter AS, David Log, forteller at selskapet har faste ansatte, og i tillegg benytter vi frivillige ressurser for å dekke behovet ved større arrangementer.

– Vi benytter markedspriser og konkurrerer dermed på kvalitet og service på de tjenester vi tilbyr. Alle som arbeider for oss, ansatte eller frivillige ressurser, er naturligvis omfattet av nødvendige forsikringer, skriver Log i en e-post.

Fullstendig svar fra David Log

Han og styreleder i Creo Multiservice AS, Håkon Samnøy, stiller seg uforstående og forundret til påstanden om utnyttelse av mennesker.

Samnøy bekrefter at selskapet benytter seg av frivillig arbeidskraft, og viser til at selskapet har forsikringer som dekker de frivillige arbeiderne.

Fullstendig svar fra Håkon Samnøy

Han hevder at konkurransevridning ikke er en relevant problemstilling fordi selskapet er en liten aktør som tar oppdrag av typisk dugnadskarakter.

Formålene med Creo Multiservice AS listes i Brønnøysundregistrene opp som å innebefatte arbeidsoppdrag innen servering, vakthold, rigging, søppelplukking, sjauing, småproduksjon, håndverk, systemutvikling, it-driftstjenester, samt andre oppdrag som normalt utføres på dugnad av allmennyttige organisasjoner.

Selskapet hadde i 2014 driftsinntekter på 6,7 millioner kroner, og lønnskostnader på 101.000 kroner.

– Ikke forbudt, men umulig å konkurrere med

På spørsmål til Konkurransetilsynet om hva de tenker om at aktører benytter seg av dugnadsarbeid i et marked der det konkurreres mot andre kommersielle aktører, skriver avdelingsleder for mat, handel og helse, Beate Berrefjord, følgende på generelt grunnlag:

Vi ser ikke at dette er en sak der konkurranseloven kommer inn i bildet. Veldig kort så skal Konkurransetilsynet slå ned på ulovlig samarbeid og misbruk av markedsmakt som jeg ikke oppfatter er tematikken her.

Hva tenker du om responsen fra Konkurransetilsynet?

– Det er riktig at det ikke er forbudt med dugnad, men når du kan legge inn anbud på boligprosjekter uten lønnskostnader sier det seg selv at andre byggmestere har liten sjanse til å konkurrere med dem. Det er klart at dette er forferdelig konkurransevridende, sier Hillestad.

Fjordteam AS har blant annet benyttet frivillig arbeidskraft til innvendig snekkerarbeid i et boligprosjekt i Sandefjord.

Artikkeltags