Norges Miljøvernforbund har politianmeldt Noah

ANMELDER NOAH: Norges Miljøvernforbund mener mottaket på Langøya drives i utakt med utslippstillatelsen.

ANMELDER NOAH: Norges Miljøvernforbund mener mottaket på Langøya drives i utakt med utslippstillatelsen. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Mener mottaket på Langøya drives i utakt med utslippstillatelsen.

DEL

Anmeldelsen ble levert inn i midten av april, skriverJarlsberg Avis. Avisa skriver at forbundet mener det er klare indikasjoner på at øya ikke er tett og reagerer på at myndighetene ikke har krevet dobbel bunntetting på Langøya.

– Under vår befaring kommer det fram at kalksteinen er så utett at det jobber et borelag kontinuerlig med å injisere tettemasse i berggrunnen, uttaler forbundet i sin anmeldelse.

I en pressemelding stiller Noah seg uforstående til anklagene. De bekrefter at deponiene ikke har dobbel bunntetting, men hevder dette ikke har de alvorlige konsekvensene Miljøvernforbundet mener det har.

LES FLERE SAKER FRA VESTVIKEN24.NO

– Hyppige tilsyn på Langøya gjennomført av forskjellige offentlige instanser har ikke avdekket kritikkverdige forhold av alvorlig art. Før deponering blir alt farlig avfall kjemisk behandlet på en slik måte at miljøgiftene bindes og ikke kan lekke ut. Avfallsdeponier for farlig avfall skal ha to, komplette og uavhengige barrierer. Dette er sperrer som skal hindre at rester av miljøfarlig avfall kan lekke ut, uttaler Noah.

Miljøvernforbundet kommer med en rekke krav til Miljøverndirektoratet og Noah.

– En ny vurdering av avgiftssatsene deponiet er underlagt samt et omfattende måleprogram er blant de sentrale kravene. Vi forventer også at det legges opp til et toppdekke som kan stå imot framtidig «mislighold» uten kontinuerlig tilsyn av øvet personell, noe som vanskelig lar seg gjennomføre i et mange hundreårig perspektiv. Vi ber også om at det tas en vurdering på ringdreneringen og dennes behov for vedlikehold og driftssikkerhet i et mange hundreårig perspektiv, uttaler forbundet i sin anmeldelse.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken