Næringslivet i Vestfold ser lyst på 2016

FRAMTIDSTRO: Daglig leder Britt Røed (t.v.) Lohne hos WK Entreprenør AS og regionsdirektør Kristin Saga i NHO Vestfold på byggeplassen til Sanden Brygge i Larvik. Begge har tro på gode tider framover.

FRAMTIDSTRO: Daglig leder Britt Røed (t.v.) Lohne hos WK Entreprenør AS og regionsdirektør Kristin Saga i NHO Vestfold på byggeplassen til Sanden Brygge i Larvik. Begge har tro på gode tider framover. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Ferske undersøkelser viser at mange av bedriftene i Vestfold ser lysere på framtiden enn landsgjennomsnittet.

DEL

Det viser NHOs økonomibarometer for fjerde kvartal 2015.

Differansen mellom andelen av bedrifter som beskriver markedssituasjonen som positiv og negativ er større enn på landsbasis innen alle næringsretninger i Vestfold, med unntak av ikt og forretningstjenester.

Størst er differansen for reiseliv, der 21 prosent flere av de spurte var positive til markedssituasjonen i fjerde kvartal. Tett etter følger bygg og anlegg med 20 prosent flere positive enn negative.

120 personer har svart på undersøkelsen i Vestfold, og NHO påpeker at fylker med under 200 respondenter i enkelte kvartaler kan ha store avvik fra normalen. Med mellom 10 og 40 respondenter innenfor de ulike næringene, kan ikke resultatene generaliseres utover bedriftene som har svart.

Det overordnete bilde, med en positivitet som rår i fylket, samsvarer imidlertid med resultatene fra Dnbs forventningsbarometer for 2016. Ledere i 261 bedrifter i Vestfold har blitt intervjuet til barometeret.

I forbindelse med markedsutsiktene er bildet snudd på hodet:

Bygg og anlegg, samt reiseliv, er de mest pessimistiske med tre og 12 prosent flere som er negative til framtidsutsiktene enn positive. På toppen av listen over de positive finner vi ikt og forretningstjenester med 16 prosent flere positive enn negative.

Les også: Dette tror de om utsiktene for 2016

– Må se på flere år om gangen

En av de som har svart på undersøkelsen er daglig leder Britt Røed Lohne hos WK Entreprenør AS. Hun tror at forskjellene i resultatene for markedssituasjon og framtidsutsikt for bygg og anlegg skyldes usikkerhet heller enn pessimisme.

Les også: Entreprenør bytter navn og skal vokse videre

– Denne bransjen er hel tiden konjunkturutsatt, og det har vært høy boligutvikling den siste tiden. Vi tror ikke at det kan fortsette. Samtidig er det mer bygging av næringsbygg nå. I denne bransjen må man se resultater over flere år av gangen, og ta snittet av det for å kunne danne et bilde av utviklingen, sier hun.

Næringslivsbarometerne

  • I Vestfold svarer 52 prosent at de forventer økt omsetning de neste 12 månedene, mens 39 prosent forventer lik omsetning.
  • 50 prosent av bedriftene tror at lønnsomheten blir bedre det neste år, mens 41 prosent forventer uendret lønnsomhet.
  • 28 prosent av bedriftene forventer økt sysselsetting i 2016, mens 65 prosent tror bedriften vil ha like mange ansatte i denne perioden.

Kilde: DNBs forventningsbarometer for 2016

  • Den svake kroner gir forventninger om ytterligere øking for den eksportledete industrien i fylket.
  • 32,9 prosent av fylkets BNP skriver seg til eksport, og Vestfold er fylket med den største andelen. Eksklusive petroleumsprodukter er andelen på 13,1 prosent.
  • Tallene for eksportvirksomheten i Vestfold er imidlertid todelt: Mens indeksen for eksportutviklingen viser en fallende trend fra 2013, er eksportutviklingen eksklusive petroleumsprodukter økende. Fra januar til oktober 2015 ble det eksportert produkter for til sammen 17,8 milliarder kroner, en nedgang på 10,7 prosent fra samme periode i 2014. Om petroleumsprodukter igjen holdes utenfor var verdien av fylkets eksport på nesten 9,7 milliarder kroner, og med en økning på 11,1 prosent. Veksten på landsbasis var i samme periode på 12,1 prosent.
  • Sysselsettingsveksten i Vestfold i 2015 blir av NHO beregnet til 1,5 prosent, mot 0,5 prosent på landsbasis.
  • Muligheter for økt aktivitet innen reiseliv, byggevirksomhet, næringsmiddelindustri og eksportledet industri i 2016.

Kilde: NHOs næringslivsbarometer

Hun trekker fram den annonserte utbyggingen av Jotun som et eksempel på at aktivitet som vil være positiv for bransjen i Vestfold. Så lenge det havner i hendene på regionale aktører:

– Om ikke vi får det, får noen andre det. Blir det aktører i Vestfold er det uansett positivt for bransjen her.

WK Entreprenør AS arbeider for tiden med to store prosjekter: Første byggetrinn hos Sanden Brygge i Larvik, og kjøpesenteret CC Drammen. I 2015 passerte firmaet for første gang en halv milliard kroner i omsetning.

– Vi vet at det kommer til å gå bra i 2016 og 2017. Etter det er vi mer usikre. Det er ikke noe som heter å komme på andreplass i denne bransjen, og selv om man har jobb nå må man forberede neste jobb, sier Røed Lohne.

Ser utover Vestfold

Strategien til WK er å se etter andre markeder når det er stille på hjemmebane:

–Vi har sett at markedet i Vestfold er for lite. Derfor har vi lenge også hatt Stor-Oslo som marked.   

Regionsdirektør Kristin Saga i NHO Vestfold hører lignende historier fra andre:

– Jeg hører mange ledere si at når det er tøft så ser de på endring i produktmiks eller nye markeder. Det å være omstillingsdyktig handler om hvordan man bruker kompetansen man besitter på andre områder.

– Ingen grunn til at 2016 skal bli dårligere

Hotelldirektør for Quality Hotel Oseberg, Øyvind Hagen, ser flere grunner til at framtidstroen i reiselivsbransjen ser ut som den gjør i økonomibarometeret. Han mener resultatet gir et feil bilde.

IKKE BEKYMRET: Hotelldirektør Øyvind Hagen er ikke bekymret for utviklingen i reiselivsbransjen i 2016.

IKKE BEKYMRET: Hotelldirektør Øyvind Hagen er ikke bekymret for utviklingen i reiselivsbransjen i 2016. Foto:

Den ene grunnen er det lave antallet i bransjen som har svart på spørsmålene. Den andre har med hvordan vinterferien og påsken faller i år:

– Uke åtte og ni treffes av vinterferien (uke åtte i Vestfold og Telemark, og uke ni i Buskerud, journ. anm.) og påskeferien er i uke 11. Dermed forsvinner mesteparten av mars. Mange tenker kanskje kortsiktig når det svares i en slik undersøkelse, sier Hagen.

For med unntak av sommermånedene er brorparten av reiselivsvirksomheten i Vestfold knyttet til konferanser og jobbreiser resten av året.  

Hagen har nylig vært i styremøte hos The Conference Coast, som arbeider for å gjøre Vestfold til et attraktivt møtested for forretningsmøter og konferanser. Selskapet eies av en rekke reiselivsaktører i Vestfold. Stemningen der var langt fra pessimistisk:

– 2015 har vært bra for hele næringen med all time high for flere. Det er ingen grunn til å tro at 2016 skal bli et dårligere år. På grunn av valutakursen vil vi oppleve økt trafikk, og konferanseaktiviteten vil gå som normalt utover første kvartal. Nye kontrakter for subsea-markedet gir også trafikk.

Artikkeltags