Gå til sidens hovedinnhold

– Næringslivet må bli flinkere til å sikre seg mot kriminelle

Artikkelen er over 5 år gammel

En lang rekke kriminelle aktiviteter kan ramme deg som næringsdrivende. Det er ikke nødvendigvis så mye som skal til for å sikre seg bedre.

Direktør Jack Fischer Eriksen i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) mener at næringslivet må bli bedre på å sikre seg selv for ikke å bli utnyttet av kriminelle.

– For det norske næringslivet generelt er det vinningskriminalitet som er den største trusselen. Både utført av ansatte og organisert vinningskriminalitet, sier Eriksen.

Videre trekker han fram arbeidsmarkedskriminalitet og datakriminalitet som fremtredende trusler.

Les også: Når du betaler svart kan pengene gå til terror og våpenhandel

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

Ond sirkel

I undersøkelsen Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISIO 2015) som er gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd svarer åtte prosent av de spurte i 2015 at deres virksomhet de siste 12 månedene har vært utsatt for lovbrudd som ikke har blitt anmeldt.

Av disse er 70 prosent enige i påstanden Lovbrudd anmeldes ikke fordi politiet som regel henlegger saken. Nesten like mange, 68 prosent, sier seg enig i påstanden Lovbrudd anmeldes ikke fordi anmeldelsen er for ressurs- og tidkrevende.

Eriksen beskriver en ond sirkel som han mener at både politiet og næringslivet må ta tak i:

– Næringslivet har opplevd at sakene ikke etterforskes, og velger da ikke å bruke ressurser på anmeldelser når det likevel fører til henleggelse av saken. Samtidig ender politiet opp med å sette av færre ressurser til etterforsking av sakene når de mottar færre anmeldelser.

Han mener at det i tillegg er viktig at politiet må kommunisere og løfte fram saker som faktisk blir løst.

Les også: Slik jobber kommunene mot korrupsjon i Vestfold

 

– Ikke flinke til å oppdatere

Eriksen påpeker at næringslivet må bli bedre på å sikre seg selv. I mange tilfeller er det små grep som skal til:

– Når det gjelder datakriminalitet er det få som vet at man er utsatt, og stoler på egne systemer og programmer. Mange er ikke flinke til å oppgradere programmene sine, sier Eriksen.

I Mørketallundersøkelsen svarer fire prosent av de spurte at deres virksomhet har vært utsatt for hacking. Tall fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Mnemonic, som leverer it- og informasjonssikkerhetsløsninger, viser i midlertid at tallet er langt høyere: Mnemonic oppdager datainnbrudd hos 66 prosent av sine kunder, mens NSM oppdager datainnbrudd hos 50 prosent av virksomheter som er tilknyttet deres overvåkningssystem. 

Eriksen viser til at et første steg for å sikre bedriften er å gjennomføre en god risikovurdering der det kartlegges hva bedriftens verdier er, og hvilke sårbarheter det er risiko for at blir utnyttet av kriminelle for å nå disse verdiene.

Les også: Nå bruker svindlerne SMS

– Noe vi har godt av å høre

Da Eriksen fortalte om temaet under frokostmøtet til Tønsberg næringsforening torsdag 26. november ble forsamlingen spurt om hvor mange som hadde lest Kripos sin Trendrapport 2016 og Politiets sikkerhetstjenestes (PST) Åpen trusselvurdering. Ingen rakte hånden i været.

Det er ikke unikt for forsamlingen:

I KRISIO 2015 kommer det fram at fire prosent av de spurte hadde innhentet PST sin trusselvurdering.

– Det gjøres en kjempejobb med kartlegging, men vi gjør ikke som dem sier. Det ser ut til at det ofte stopper på bevissthetsplanet hos oss, sier daglig leder i Tønsberg næringsforening Eli Saastad.

 

– Dette er noe vi har godt av å få gjentatt og få høre. Neste spørsmål blir jo da hva vi kan gjøre, sier Saastad.

Hun viser til at de ønsker å komme dypere inn i problemstillingene sammen med Næringslivets sikkerhetsråd.

– Det er tydelig at vi ikke bare kan ringe politiet. Vi må samarbeide, og spørre hva de trenger av oss, sier Saastad samtidig som hun trekker fra A-krim der næringsliv, politi og andre etater jobber sammen i kampen mot arbeidslivskriminalitet som eksempel på et felt der samrabeidet er godt i gang.

Eriksen viser til at Næringslivets Sikkerhetsråd tilstreber tett dialog og samarbeid med næringslivet i hele landet, blant annet gjennom næringsforeninger:

– Det lokale næringslivet kan bidra med mye for å forbedre sikkerhetsnivået. Sikkerhet kan eksempelvis være på agendaen ved frokostseminarer, kurs og konferanser gjennom næringsforeningene – og dette bør også være i nært samarbeid med politiet. I 2016 skal hvert politidistrikt ha en egen næringslivskontakt, og med samarbeid med NSR og næringslivskontaktene hos politiet ønsker vi at næringslivet skal få mer kunnskap om kriminalitet som rammer dem selv, og som de selv kan være med å forebygge.