Sammen med ledende forskere og klimaeksperter skal Nøtterøy-kvinnen delta i en internasjonal dialog om hvordan verden skal løse klimakrisen.

Målet er å engasjere publikum i kampen mot det forumet omtaler som en alvorlig trussel mot fred og utvikling i verden i dag.

– Det må bli dyrere å ikke ta hensyn til klima og det må relativ sett bli billigere å skape og å ta i bruk klimavennlige løsninger. Klimaendringene begynner også å by på store økonomiske og sosiale utfordringer derfor må vi ta klimarisiko med inn i beregningene både når vi ser på investeringer og finansiering, sier Thina Saltvedt.

Hun var tidligere oljeanalytiker i Nordea, men har nå tittelen bærekraftsanalytiker.

– Klimaendringene er globale, men det krever også lokale løsninger. En viktig faktor for å bedre levestandarden og å løfte folk ut av fattigdom er tilgang på elektrisitet – grønn elektrisitet. Derfor må vi i finans bidra med hvordan vi kan finansiere lokale grønne løsninger – gjennom mikrofinansieringsløsninger, låne.

– Og finansieringsmuligheter slik at vi får bygget ut grønne løsninger raskt. Det er likevel viktig at det ikke skjer på bekostning av andre bærekraftsmål mål – for eksempel elbil batterier. Utvinningen av mineraler til elbatteriprodulsjon i Kongo har skjedd på bekostning av samfunnet der hvor barn har jobbet ved gruvene med lav lønn hvor inntektene har gått til få personer i stedet for å gangene hele samfunnet. Disse problemene må løses samtidig med at elektrifiseringen av transportsektoren går sin gang.

Hovedtaleren er tidligere visepresident Al Gore.

Panelet består også av generaldirektør José Graziano da Silva i FNs organisasjon for ernæring og landbruk, professor Katharine Hayhoe, direktør for Climate Science Center ved Texas Tech University og professor Ricarda Winkelmann ved Potsdam Institute for Climate Impact Research.

– Vi som privatpersoner må også bidra til å tenke mer på hvilke valg vi gjør. Hvilke produkter og tjenester vi etterspør også innen finans. I hvilke selskaper plassere vi våre spare- og pensjonspenger, hvordan og hvor lages de produkter vi kjøper og matvarene vi spiser?

– Vi må ha en massiv holdningsendring og den prøver vi må med å bidra og skape gjennom dette forumet og det er det vi skal jobbe med disse dagene.

Diskusjonen vil bli sendt på NRK.