Gå til sidens hovedinnhold

41 nye selskaper i Vestfold på én uke

Artikkelen er over 4 år gammel

Det ble startet 41 nye aksjeselskaper i Vestfold i uke tre, viser en oversikt fra Brønnøysundregistrene.

Hof

AGF UTVIKLING AS (Forvalte og investere aksjer i andre selskaper, drift av andre

selskaper og investering i fast eiendom, konsulenttjenester innen

eiendomsutvikling og annet som naturlig faller sammen med dette.)

Styrets leder: Audun Follerås

Holmestrand

ALANTA HOLDING AS (Aktiv og varig investering i aksjer og andre verdipapirer samt aktiv

forvaltning av egne midler og investering i eiendom, andre selskaper

og andre liknende varige aktiva. Rådgivning og prosjektledelse innen

bygge- og utviklingsprosjekter.)

Daglig leder: Tim Vidar Øhman

Sandefjord

ALL ADVICE AS (Bedriftsrådgivning.)

Daglig leder: Jan Freddy Bremseth

COVE INVEST AS (Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten.)

Styrets leder: Morten Hess Pedersen

DEL MARE EIENDOM AS (Erverv og drift av fast eiendommer samt hva hermed står i forbindelse

med dette. Selskapet kan ved aksjeinnskudd eller på annen måte gjøre

seg interessert i andre foretak.)

Styrets leder: Ilir Krueziu

DIGITALKOMPETANSE AS (Utvikle og gjennomføre fleksibel nettstøttet opplæring for skoler og

bedrifter, samt å produsere fagstoff for e-læring. Sentrale tjenester

vil være: Kompetansekartlegging, kompetenseutviklig, organisering av

det digitale klasserom ved hjelp av LMS og bruk av mapper som

pedagogisk læringsmetode og vurderingsform.)

Daglig leder: Olav Reitan

DUJAKA MANAGEMENT AS (Konsulenttjenester og leie ut tjenester til andre

selskaper.)

Daglig leder: Nentor Dujaka

EUREQA AS (Salg av konsulent- og ingeniørtjenester innenfor nasjonal og

internasjonal industri, rådgivning/coaching, samt det som naturlig

hører inn under dette. Selskapet skal for øvrig kunne delta i øvrige

økomomiske aktiviteter, herunder å eie og forvalte fast eiendom,

verdipapirer og andre formuesmidler.)

Styrets leder: Morten Dalen

JERNBANEALLEN HOLDING AS (Selskapets virksomhet er erverv, utvikling, vedlikehold og drift av

fast eiendom samt ha økonomiske interesse i andre bedrifter og

virksomheter og hva der står i forbindelse hermed.)

Daglig leder: Thomas Evensen Øvrum

NORUM WATCHES AS (Utvikling, design og salg av klokker og tilhørende aktiviteter.)

Daglig leder: Aleksander Norum Aglen

KLAVENÆS TREINNREDNING AS (Snekker og innredningstjenester og det som
naturlig hører sammen med dette, samt deltagelse i andre selskaper.)

Daglig leder: Olaf André Klavenæs

SAIL ON AS (Kjøp, salg og utleie av båt, skippertjenester, yacht management,

vedlikehold og reparasjoner av båt, bedriftsarrangementer,

konsulenttjenester, undervisning og kursvirksomhet, ekspedisjoner og

turer, maritime tjenester, samt deltagelse i annen type virksomhet.)

Daglig leder: Carl Roar Aamli

SALESJOBS - VESTFOLD AS (Bemannings- og rekrutteringstjenester, samt hva hermed medfører,
herunder også deltakelse i andre virksomheter.)

Daglig leder: Roar Isachsen

SKAGERAK BOLIGUTVIKLING AS (Investere i og utvikle fast eiendom og annen virksomhet som naturlig
hører inn under dette.)

Daglig leder: Jarle Grytten

ØNH KLINIKK AS (Lege, spesialist innen øre - nese -hals og alt som faller naturlig inn

under dette. Deltakelse i andre selskaper.)

Daglig leder: Sonja Sunneva Solbakken

REHAB INTERNATIONAL AS (Drive bofellesskap i inn- og utland for funksjonshemmede som trenger

personlig assistanse, pleie eller omsorg over kortere eller lengere

tid, eller det som naturlig hører sammen med dette.)

Styrets leder: Per Arne Fiskevold

Tønsberg

BLUE MARINE INVEST AS (Kjøp og salg av verdipapirer og fast eiendom, rådgivning og deltakelse

i andre virksomheter, samt hva dermed står i forbindelse.)

Styrets leder: Tore Traaseth

BULLS GATE 1 AS (Kjøp, drift og salg av fast eiendom, samt dertil hørende virksomhet,

herunder deltakelse i andre selskap.)

Daglig leder: Johan Lauritz Zeiner

ELVIRA FORLAG AS (Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign, samt salg og produksjon av

verktøy innen sosial kompetanse og andre produkter/tjenester som

naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskaper med

lignende virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på ennen måte

gjøre set interessert i andre foretak. Selskapet kan også drive med

veiledning og terapi.)

Styrets leder: Ragnhild Løvvold

MOTORCOMPANIET AS (Selskapets formål er investeringer i fast eiendom og eiendomsaksjer,

samt handel og hva dermed står i forbindelse.)

Daglig leder: Hans Petter Bjarøy

NILSENS CATERING AS (Cateringvirksomhet, drift av cafe /restaurantvirksomhet og utleie av
tjenester og utstyr.)

Styrets leder: Magnus Nilsen

OCEAN PRINCESS AS (Chartervirksomhet i norske og nordiske farvann, samt tjenester som

naturlig hører til dette, herunder å delta i andre selskaper med

lignede virksomhet, og kjøp og salg av aksjer eller på annen måte

gjøre seg interessert i andre foretak. Kjøp og salg av fast eiendom.)

Daglig leder: Steinar Klungerbo

ON:U TØNSBERG AS (Detaljvirksomhet med i hovedsak salg av klokker, smykker og relaterte

varer.)

Styrets leder: Kai Gustav Piene

OSEBERG BEGRAVELSESBYRÅ AS (Gravferdsvirksomhet og annen virksomhet som

naturlig har tilknytning til denne hovedbeskjeftigelse. Selskapet kan

delta i andre selskap med lignendevirksomhet, samt investering i

aksjer og eiendom.)

Daglig leder: Lene Kløkstad Hübner

PIXURANCE AS (Utvikling og drift av elektroniske tjenester for dokumentasjon av

eiendeler, samt annen virksomhet som hører naturlig til dette.)

Styrets leder: Bjørn-Tomas Horsdal

TITI AS (Investering i aksjer og andre eiendeler i andre selskaper og hva

dermed står i forbindelse, samt hva dermed står i forbindelse.)

Styrets leder: Ivar Daffinrud

TØNSBERG BILSERVICE AS (Vask og pleie av biler, vedlikehold av motorvogner, unntatt

motorsykler, og andre produkter som naturlig faller sammen med dette,

herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, eller på

annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.)

Daglig leder: Marius Marcinauskis

UNI-BOX AS (Tilbyder av varer og tjenester innen elektronikk og IT, investering og

eierskap i aksjer og andeler samt deltakelse i andre selskaper.)

Daglig leder: Frank Ivar Tømmervik

WINTHER AS (Utvikling av digitale tjenester.)

Daglig leder: Alexander Winther

Larvik

BYGG OG HAGE AS (Kjøp og salg av byggevarer, hageredskaper, verktøy, produkter til hus,

hjem og utemiljø, og utleie av redskap og verktøy, derunder også

investering og deltagelse i andre selskaper og annet som naturlig

faller sammen med dette.)

Daglig leder: Roger Døvle

BYGGMESTER TROND THORSTENSEN AS (Utføre arbeid innen bygg. nybygg, tilbygg,

restaurering, våtrom og andre tjenester og produkter som naturlig

faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med

lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre

seg interessert i andre foretagender samt kjøp, salg og utleie av fast

eiendom.)

Daglig leder: Trond Are Thorstensen

MØLLER HÅNDVERK AS (Utførelse av håndverk innen bygg og anlegg.)

Daglig leder: Anders Møller

MØLLERS EIENDOM AS (Investering i fast eiendom)

Daglig leder: Anders Møller

MØLLERS HOLDING AS (Eie aksjer, eiendom og deretter ivareta forretningsutvikling.)

Daglig leder: Anders Møller

STORGATEN 26 LARVIK AS (Å eie, utvikle og drifte eiendommen Storgata 26 i Larvik.)

Daglig leder: Anette Nordvik Boudreau

Nøtterøy

FØYNLAND UTVIKLING AS (Direkte eller indirekte - å kjøpe, eie og selge aksjer og alt som er

beslektet eller står i forbindelse med dette. Videre skal selskapets

virksomhet kunne være - direkte eller indirekte - å anskaffe,

prosjektere, utbygge, eie, drive, leie ut og selge fast eiendom og alt

som er beslektet eller står i forbindelse med slik virksomhet.

Selskapet skal også ved aksjebesittelse eller på annen måte kunne eie

eller delta i selskaper eller næringsforetak med annet eller andre

formål.)

Daglig leder: Martin Bülow-Berntzen

MAKE MORE AS (Konsulenttjenester innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi,

samt drift og utvikling av egne og andre selskapers tekniske systemer.

Investering i næringsvirksomhet, herunder aksjer og andeler, samt

deltagelse i andre selskaper med lignende virksomhet.)

Daglig leder: Bård Kalbakk

RAMM HOLDING AS (Kjøp- og salg av aksjer og eiendom og alt som hører naturlig til

dette.)

Styrets leder: Thomas Iversen Ramm

SVINNDAL EIENDOMSUTVIKLING AS (Eiendomsforvaltning og utvikling, kjøp og salg av eiendom og alt som

naturlig hører til dette.)

Daglig leder: Jørgen Jensen Svinndal

Horten

NETT-LAGER AS (Utleie av lager og salg av logistikk tjenester.)

Daglig leder: Terje Ellefsen

Tjøme

TJØME HEST OG HELSE AS (Stalldrift, opplæring, undervisning, konsulentoppdrag, terapiridning,

helseforetak og alt som hører naturlig til dette.)

Styrets leder: Karen Cecilie Mellum