Men det er fylket rett over fjorden som har flest: Nye tall fra Nav for tredje kvartal viser at østfoldingene forsvarer tittelen som ubestridte Norges trygdekonger.

14,5 prosent av befolkningen i grensefylket i alderen 18 til 67 er mottakere av uføretrygd.  Det er en av syv, og en oppgang på 0,6 prosentpoeng fra samme periode i fjor.

På de neste plassene kommer Aust-Agder med 13,9 prosent, Hedmark med 13,5 prosent og Telemark med 13,0 prosent.

Vestfold er på en sjetteplass, med 12,4 prosent. Det er en økning på 0,4 prosentpoeng fra i fjor.

Oslo nederst

Oslo er igjen det fylket med suverent færrest på uføretrygd. Bare 5,5 prosent av befolkningen, tilsvarende 1 av 18, er på uføretrygd i hovedstaden. Det er riktignok en oppgang på 0,2 prosentpoeng fra i fjor.

Nest lavest er Akershus med 7,1 prosent, etterfulgt av de tre vestlandsfylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, som alle har en uføretrygdandel på 8,3 prosent.

I alt 9,8 prosent av befolkningen i alderen 18 til 67 år er uføretrygdet. Det er samme andel som ved utgangen av andre kvartal.

Hele oversikten

Her er oversikten for hele landet som andel av befolkningen mellom 18 og 67 år. Tall for i fjor i parantes:

 • Landet i alt:   9,8 (9,6)
 • Østfold:  14,5 (13,9)
 • Aust-Agder: 13,9 (13,7)
 • Hedmark: 13,5 (13,4)
 • Telemark: 13,0 (12,7)
 • Nordland: 12,9 (12,5)
 • Vestfold: 12,4 (12,0)
 • Vest-Agder: 12,4 (12,0)
 • Oppland: 12,3 (12,1)
 • Finnmark: 11,0 (10,6) 
 • Troms: 10,5 (10,6)
 • Trøndelag: 10,5 (-)
 • Møre og Romsdal: 9,4 (9,1)
 • Buskerud: 9,2 (8,7)
 • Rogaland:   8,3 (7,8)
 • Hordaland:   8,3 (8,0)
 • Sogn og Fjordane:  8,3 (8,2) 
 • Akershus: 7,1 (6,8)
 • Oslo: 5,5 (5,3)

Økning

Det har altså vært en økning i alle fylker det siste året, bortsett fra i Troms.

– Veksten i antall uføre er forventet, og vi venter også en videre vekst fremover. Utviklingen må ses i sammenheng med befolkningsvekst, aldringen av befolkningen og endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en melding.

Vel 10 prosent av de uføretrygdede, 34.500 personer, er født i utlandet.

Fra begynnelsen av 2018 ble tiden man kan motta arbeidsavklaringspenger innskrenket. En del av økningen i uføretrygdede skyldes denne endringen.