Klart for drive-in med byggevarer på Fokserød. Fylket har snudd, og veivesenet kan leve med nærheten til E18

4.000 kvadratmeter ble til 6.800, over det retningslinjene tillater, fordi konseptet ble gjort om fra tradisjonelt byggevarehus til drive-in og mer under tak.