Statsråd-Iselin frister disse elevene med sikker jobb og god lønn

Hvis ikke disse elevene nå er overtalt til å bli lærere, så blir de det aldri.