Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har forhandlet med Landbruksdepartementet om en krisepakke siden forrige uke.

– Jeg er godt fornøyd med at vi er blitt enige om en løsning som er rettet mot dem som er hardest rammet av tørken. Jeg mener det er avgjørende at vi har kommet fram til ordninger som gjør at pengene kan komme raskt ut til bonden, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

Norske bønder er blitt hardt rammet av tørken i sommer, og det er ventet at det vil komme søknader om avlingsskadeerstatning på over 1,1 milliarder kroner. Bøndene mente på sin side at avlingsskadeerstatningen ikke er nok og har krevd en tilleggsbevilgning.

– Jeg er fornøyd med at et samlet jordbruk nå har inngått avtale med staten om ekstra tiltak i forbindelse med håndteringen av årets tørkesituasjon, sier Småbrukarlagets leder Merete Furuberg i en pressemelding.

– Krisepakken er finansiert med omdisponering av 225 millioner kroner fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond samt en tilleggsbevilgning på 300 millioner kroner som friske midler. Denne pakken kommer i tillegg til de utbetalingene som følger av gjeldende avlingsskadeordning, sier Furuberg.