Butikken mistet 30 prosent av omsetningen da konkurrenten etablerte seg på nabotomta: – Det var som forventet

Kommunikasjonssjefen kan opplyse om at selv om nedgangen var stor, kom kundene tilbake etter at nysgjerrigheten hadde gitt seg.