Kanonår for fabrikken – leverte produkter til eksklusive luksushoteller

To store prosjekter i 2018 gjorde at omsetningen til fabrikken økte med flere millioner.