Som tidligere omtalt kom Tønsberg tingrett for få uker siden til at oppsigelsen av 51 år Warhuus ikke var saklig begrunnet, og at den følgelig var ugyldig. Når arbeidsgiveren nå har bestemt seg for ikke å anke, innebærer det at typografen fortsetter i arbeidet sitt i Tønsbergs Blads mediehus på Brygga.

Erstatning

Ikke bare kom tingretten til at oppsigelsen var ugyldig. Inger Warhuus ble også tilkjent 75.000 kroner i erstatning for den belastningen oppsigelsen har vært. Amedia ble dessuten pålagt å betale de nesten 150.000 kronene hun har hatt i saksomkostninger. Dette kommer i tillegg til Amedias egne saksomkostninger på drøyt 400.000 kroner.

LES OGSÅ: Fikk jobben tilbake: – Det har tatt på å leve med usikkerheten

– Grafisk klubb i Amedia Annonseproduksjon, og Inger selv, er veldig godt fornøyd med at Amedia har trukket denne konklusjonen, sier klubbleder Else Marit Larsen til vestviken24.no.

Styrker oppsigelsesvernet

– Etter vår oppfatning bidrar tingrettens dom til å styrke oppsigelsesvernet for arbeidstakere med lang ansiennitet og god kompetanse, sier Else Marit Larsen.

I dommen er det spesielt lagt vekt på at ansiennitetsprinsippet må gjelde ved oppsigelser.

– Den oppsagte hadde på oppsigelsestidspunktet ni års ansiennitet, som var betydelig lenger enn flere av dem som beholdt jobben da annonseselskapet tidligere i år så seg nødt til å foreta bemanningsinnskrenkninger, heter det i dommen.

LES OGSÅ: Amedia tapte på alle punkter i oppsigelsessak

Retten mener også at selskapet ikke har sannsynliggjort at den oppsagte kompetansemessig kom dårligere ut enn de som beholdt jobbene sine.

– Retten har kommet til at Amedias utvelgelsesprosess samlet sett lider av så store mangler at den var uforsvarlig. Som følge av den mangelfulle prosessen, anses det ikke som sannsynliggjort at utvelgelsen av 51-åringen er saklig begrunnet, heter det i dommen.