Tønsberg tingrett er krystallklar i en dom mot Amedias annonseproduksjonssenter i Tønsberg.

Som følge av den belastning oppsigelsen har vært for 51-åringen er Amedia dømt til å betale henne kr 75.000 i erstatning. Selskapet må også betale hennes saksomkostninger.

Uvisst om anke

– Rettferdigheten har seiret. Dommen gir den oppsagte og fagforeningen fullt gjennomslag, sier klubbleder for typografene i Amedia Annonseproduksjon, Else Marit Larsen, til vestviken24.no.

LES OGSÅ: Amedia-utredning: Anbefaler kutt av 46 årsverk i Tønsberg

Konserndirektør i Amedia AS, og styreleder i annonseproduksjonsselskapet, Pål Eskås, sier at han ikke har noen spesiell kommentar til dommen.

– Dommen er lang, og vi er i ferd med å sette oss inn i den nå. Før vi har gjort det kan jeg ikke si om vi vil anke.

– Dommens konklusjon virker veldig klar. Det synes som om den oppsagte har fått medhold på alle punkter. Er du enig i den vurderingen?

 

– Jeg har lest konklusjonen. Foreløpig kan jeg ikke si noe mer enn at vi nå setter oss inn i hele dommen, sier konsernsjef Pål Eskås.

Lang ansiennitet

Amedia Annonseproduksjon produserer blant annet annonser for Tønsbergs Blad, og har lokaler i mediehuset på Brygga.

I dommen er det spesielt lagt vekt på at ansiennitetsprinsippet må gjelde ved oppsigelser.

LES OGSÅ: Aviseier Amedia: Kutter kraftig i Tønsberg

– Den oppsagte hadde på oppsigelsestidspunktet ni års ansiennitet, som var betydelig lenger enn flere av dem som beholdt jobben da annonseselskapet tidligere i år så seg nødt til å foreta bemanningsinnskrenkninger, heter det i dommen.

Retten mener også at selskapet ikke har sannsynliggjort at den oppsagte kompetansemessig kom dårligere ut enn de som beholdt jobbene sine.

Ned fra 60 til 11

Oppsigelsen fant sted forut for Amedias vedtak i mai i år om at antallet årsverk ved Amedia Annonseproduksjon i Tønsberg innen 2020 skal reduseres fra nesten 60 til 11, samt at fremtidens hovedkvarter for annonseproduksjon i Amedia skal være i Harstad.

All produksjon av papiravisannonser skal før 2020 være flyttet fra Tønsberg til Harstad. I Tønsberg skal det bare være igjen et lite antall medarbeidere som produserer digitale annonser.

LES OGSÅ: Amedia-ansatte: Krever ny utredning om bemanningskutt

Det er det fallende markedet for trykte aviser som har gitt Amedia Annonseproduksjon behov for å kutte stillinger. Og dette behovet er ikke omstridt, verken fra fagforeningshold eller fra retten.

Høsten 2015 sa tre ansatte opp sine stillinger frivillig, og to gikk av med AFP. Ytterligere en takket ja til sluttpakke. Dette resulterte i at tre ansatte ble sagt opp. 51-åringen som nå har fått kjent oppsigelsen ugyldig, mottok oppsigelsen i februar i år.

 

Lovstridig?

I retten påsto den oppsagtes advokat at både selskapets utvelgelsesprosess som sådan og den konkrete utvelgelsen av 51-åringen var i strid med de krav som følger av loven, hovedavtalen og tidligere rettspraksis.

Det ble vist til at ansatte med lang ansiennitet og høy alder har et sterkere stillingsvern. Advokaten viste også til at bedriften ikke hadde vært villig til å revurdere oppsigelsesbeslutningen til tross for klare protester fra tillitsvalgte.

Amedia Annonseproduksjons advokat mente i retten at det var sannsynliggjort at oppsigelsen av 51-åringen var saklig begrunnet, og følgelig gyldig.

Uforsvarlig

– Utvelgelsen av 51-åringen ble gjort med utgangspunkt i kriteriene ansiennitet, kompetanse, stabilitet/nærvær/fravær, egnethet og effektivitet. Foruten de operasjonelle kriteriene var alder og sosiale forhold med i vurderingene, framholdt advokaten som mente det var saklig grunnlag for å fravike ansiennitetsprinsippet i dette tilfellet.

Men der er Tønsberg tingrett altså helt uenig.

– Retten har kommet til at Amedias utvelgelsesprosess samlet sett lider av så store mangler at den var uforsvarlig. Som følge av den mangelfulle prosessen, anses det ikke som sannsynliggjort at utvelgelsen av 51-åringen er saklig begrunnet, heter det i dommen.