I 2012 sa han og Jan Inge Andressen opp sine direktørstillinger i Proffice for å satse på egenhånd. Det endte med etableringen av rekrutteringsselskapet SalesJobs AS samme år.

Valget om å satse på salgsyrker havnet de på etter å ha gjort en analyse av rekrutteringssegmentet.

- Vi fant en ledig posisjon i markedet, sier Erik Nyhus som er daglig leder i selskapet som rekrutterer til alle type stillinger innen salg, fra selger til leder.

Les også: Slik ansetter du nye medarbeidere

Les også: - Jeg har brukt for mye tid på folk som ikke har evne eller vilje

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

Med spesialisering som mantra

Selv om Nyhus innrømmer at det er fristende å se seg om etter andre yrker å rekruttere til, holder han fast på at selskapet skal være en nisjeaktør. 

- Spesialisering handler om å velge og velge bort. Det er et mantra vi holder oss til. Vi hadde ikke kommet i posisjon uten spesialisering, sier Nyhus.

Samtidig satser de bredt bransjemessig, og rekrutterer kandidater blant annet innen kunnskapsbedrifter, olje og gass, varehandel, IT og bygg/anlegg.

I 2013, som var det første hele driftsåret, hadde selskapet en omsetning på 4,4 millioner kroner med et lite plussresultat.

I 2014 økte omsetningen til 8 millioner kroner, og driftsresultat før skatt endte på 1 millioner kroner.

Et søk på proff.no viser at det totalt i Norge er 1 240 selskaper som er registrert under bransjekategorien Rekruttering og formidling av arbeidskraft. 47 av disse er registrert med Vestfold som hovedbase. Av disse er Jobbdirekte AS, Personal Utvelgelse Tønsberg AS og Adal Multiservice AS de største målt etter omsetning.

God start på året

SalesJobs er registrert som et Oslo-selskap, men Vestviken24 møter Nyhus i deres lokaler i Hangarveien på Torp, der de holder til sammen med en rekke andre selskaper.

Han forteller at også 2015 har startet bra.

- Vi er veldig fornøyde. I første kvartal 2015 har vi hatt en omsetningsvekst på 60 prosent mot tilsvarende periode i 2014, og er godt foran budsjett, forteller Nyhus.

Nyhus har en klar formening om hvilke faktorer som har fungert som suksesskriterier, og skapt deres raske vekst. Ansettelse av rette personer står sentralt:

- Vi ansetter rådgivere som brenner for salg, og som kommer fra mange bransjer. Vi sørger for å ha lokale ledere, og et personale som er egendrevet uten detaljstyring ovenfra. Vi selger stillingene på en god måte, og er opptatt av faget rekruttering.

I tillegg har selskapet alltid hatt fokus på en sunn økonomisk bunnlinje uten gjeld.

Vil utvide

SalesJobs har som mål å rekruttere 150 personer til sine kunder i løpet av året.

Selskapet startet med tre ansatte, og fikk to til på laget i løpet av det første året i drift. Nå er de åtte personer, og har som mål å ansette tre til i løpet av 2015.

To av selskapets ansatte sitter i kontorene på Torp. Tre er i Oslo, og tilsvarende antall i Stavanger.

Ifølge Nyhus hadde selskapet rekrutteringsoppdrag i 15 av landets fylker i 2014.

Nå vil de etablere seg enda flere steder.

- Vi ønsker å etablere oss i flere store byer, sier Nyhus.

- De raske spiser de treige

For å holde på den positive utviklingen mener Nyhus det er viktig å følge nøye med på konkurrenter og utviklingen i markedet. I det ligger også å kunne omstille seg raskt:

- Jeg tror ikke det er de store som spiser de små, men de raske som spiser de treige.

Samtidig er han opptatt av å bruke god tid med rekrutteringsprosessene for å levere et godt resultat til kundene deres:

- Vi skal ha en grundig prosess. Den største fellen man kan gå i er å bli «CV-pushere» som sender over kandidater i full fart. Vi blir vurdert på prestasjonene våre.