– Veldig mange gode kandidater også denne gangen, sier seniorkonsulent Anita Røed i Assessit Vestfold til vestviken24.no.

 

Dette er åttende år på rad at selskapet arrangerer Årets Unge Leder-konkurransen. På landsbasis meldte det seg denne gangen 150 deltakere. Etter en silingsprosess går 100 videre til finalen, og derav sju altså fra Vestfold.

Finalen holdes på Hotell Scandic, Fornebu, 7. februar.

40 år eller yngre

Deltakerne i  Årets Unge Leder må være 40 år eller yngre. Kandidatene må ha innehatt nåværende stilling i minst 12 måneder og de må ha ansvar for minst fem medarbeidere. I år måtte dessuten alle kandidater vedlegge en anbefaling fra sin overordnede eller bedriftens HR-avdeling.

 

Gjennom konkurransen måles personlige evner og potensial gjennom diverse tester. Utøvd lederskap i egen arbeidssituasjon blir vurdert av leder og medarbeidere, samt gjennom selvrapportering. Kandidatenes håndtering av krevende ledersituasjoner blir observert gjennom  utvalgte eksempler og simuleringsøvelser.

I juryen er det flere toppledere fra Vestfold, deriblant administrerende direktør Gisle Sveva i Visma Retail på Barkåker og CFO i Komplett, Sandefjord. Live Aker.

 

Dette er vestfoldingene i finalen:

  • Silje Randen – Wood Group, Sandefjord

  • Hans Sannes–GSM Telecom Products AS, Sandefjord

  • Jon Michael Fjellstad–Kongsberg Digital AS, Maritime Simulation, Horten

  • Vidar Undem–Kongsberg Maritime, Horten

  • Stian Johannes Andreassen – Digital Garden AS, Tønsberg

  • Tine Herheim Jensen – Nokas, Tønsberg

  • Vemund Rimstad Johansen – Tine Distribusjon, Tønsberg

 

Anita Røed håper at flere av Vestfold-deltakerne når opp til 10-på-topp-listen på landsbasis og gjerne også på pallen i finalen.

– Det er viktig å få fram ledertalenter i fylket. Det er disse som er morgendagens toppledere, sier hun.

Hvert år lager Assessit det de kaller en tendensrapport basert på en undersøkelse blant deltakerne i tidligere års konkurranser.

Vil bygge kompetanse

Årets rapport viser blant annet en tendens til at unge dyktige ledere, i tillegg til å prioritere «spennende oppgaver» og «mulighet til å gjøre en forskjell», prioriterer «videreutvikling og kompetansebygging» mye høyere enn året før.

 

Likeledes er de veldig bevisste på viktigheten av å ha «en leder jeg trives med», et valg som i fjor var lenger nede på listen av prioriteringer.

Disse valgene er truffet på bekostning av «beslutningsfrihet i jobben», som i fjor var plassert øverst i prioriteringene sammen med en «konkurransedyktig lønnspakke», som i år ligger langt lenger nede på listen når de beste unge lederne skal prioritere områder som betyr mest i et ansettelsesforhold.

Ønsker å bli lenge

Årets rapport viser også en tendens til at unge ledere har planer om å bli lenger i jobben sammenlignet med fjoråret.

 

Samtidig er deltakerne ganske tydelig på at hvis ikke virksomheten har «strukturerte utviklingsmuligheter» å tilby, er det ganske stor sannsynlighet for at de søker seg andre steder hvor dette er en mulighet. «Videreutvikling og kompetansebygging» har tydelig blitt enda viktigere for denne gruppen.

 

Noe annet som er viktig i en ung leders liv er «at familien trives mens jeg gjør karriere». Særlig menn er opptatt av dette–kanskje noe overraskende?

 

En kjedelig sak, ifølge rapporten, er det at en tredjedel av kvinnene har opplevd selv eller har observert andre kvinner bli negativt forskjellsbehandlet i jobbsammenheng, et problem som mennene i undersøkelsen kun i veldig liten grad har observert. Kvinnene nevner for eksempel «ekskludering fra fora hvor beslutningene tas», «gutteklubb» og «betydelig lavere lønnssats for nyansatte» som noen slike områder.