– Jeg blir enten Vestfolds mest populære mann, eller den minst populære.

LES OGSÅ: Seks års fengsel for dødsvold

Østers som for

I snart ett og et halvt år har Bækkelund diskutert med myndighetene om å få opprette fiskeoppdrettet i fjorden. Og tilbakemeldingene har vært blandede.

En interessant del av Bækkelunds plan er at han skal bruke Stillehavsøstersen, en svartelistet østers som truer blant annet badestrendene, som en ressurs.

– Planen er å bruke en spesialbåt til å skrape og suge opp østersen. Etter å ha fått de opp fra havbunnen, kan østersen brukes til å mate fiskene med og til å selge til Frankrike. Der er nemlig østersen en delikatesse, forteller Bækkelund.

Venter på svar

Alt er egentlig klart for at Bækkelund kan opprette fiskeoppdrettet i fjorden. Nå venter han på svar fra fylkesmannen og fylkeskommunen

– Jeg har vært i møter med dem, så nå gjenstår det å se hva utfallet fra den siden blir. Det står først og fremst på sentrale myndigheter nå.

I tillegg til fiskeoppdrettsanlegget, har Bækkelund en plan om å bruke Stillehavsøstersen til å sikre en sunnere matkultur hos skolene i Vestfold.

– Med en «Food Truck» har vi tenkt å levere fersk, sunn laks til skolene som er flesket opp på blant annet Stillehavsøsters. Nå i dag er det dårlig med sunn mat i skolen, så derfor mener jeg at det er et godt tiltak å levere dette tilbudet.

– Planen er å slakte mellom 600.000 til en million laks i året og videreforedle lokalt.

LES OGSÅ: Tønsberg skjenker mest ute, Sandefjord er på poltoppen og Larvik-folk kjøper butikkøl

 

Fare for smitte

Arne Christian Geving hos Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold, ønsker ikke å kommentere saken så utfyllende enda siden de enda ikke har fått den til behandling.

– Fiskeoppdrett er en viktig næring i Norge, men kan også medføre store miljøutfordringer som utslipp av næringssalter og slam. Oppdrett er også den største utfordringen for de viltlevende bestandene våre av laks- og sjøørret ved genetisk innblanding ved rømning av fisk, spredning av fiskesykdommer og parasitter og så videre.

Geving forteller videre at Bækkelund må få en utslippstillatelse for å opprette et slikt anlegg.

– Myndighetenes mål er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av utslipp fra oppdrettsanleggene. Et vilkår for å få tillatelse til å drive fiskeoppdrett, er at det også blir gitt utslippstillatelse etter forurensningsloven. Det er fylkesmannen som er forurensningsmyndighet og gir utslippstillatelse.

Han forteller også at det må vurderes om et slikt anlegg vil komme i konflikt med  blant annet friluftslivet og naturvernet i området.

– Ved etablering av oppdrettsanlegg skal Fylkesmannen vurdere om anlegget kan komme i konflikt med regionale og nasjonale interesser. Konflikter knyttet til friluftsliv, naturvern, vilt og fiskeinteresser vil stå sentralt i Fylkesmannens vurdering. Det er imidlertid fylkeskommunen som tar den endelige beslutningen, og som gir tillatelsen til å drive fiskeoppdrett.

Mange utfordringer

Når det kommer til Bækkelunds plan for Stillehavsøstersen, forteller Geving at tanken bak er god.

– Stillehavsøsters er en fremmed og uønsket art som det er ønskelig at bekjempes. At aktører arbeider med å finne metoder for å utnytte denne ressursen, og samtidig bidra til å redusere spredning av arten anser Fylkesmannen som positivt.

Men det er allikevel flere ting som må tas opp til vurdering for at en slik metode skal kunne settes ut i livet.

– Det er allikevel mange utfordringer som må avklares ved en slik aktivitet, som for eksempel hvordan østersen skal tas opp uten å påvirke det øvrige økosystemet negativt og eventuell avfallshåndtering av store mengder østersskall.