– Oslofjordfondet er for bedrifter som er avhengig av forskning

OSLOFJORDFONDET: Vestfold fylkeskommune er vertskommune for Oslofjordfjondet, og Lill Irene Cressey (til venstre) og Ellen Just Hansen tar imot henvendelser fra de fire fylkene som er tilknyttet fondet: Vestfold, Østfold, Buskerud og Telemark. De veileder også søkere i nettverket av støtteordninger som fylkeskommunen er aktive i.

OSLOFJORDFONDET: Vestfold fylkeskommune er vertskommune for Oslofjordfjondet, og Lill Irene Cressey (til venstre) og Ellen Just Hansen tar imot henvendelser fra de fire fylkene som er tilknyttet fondet: Vestfold, Østfold, Buskerud og Telemark. De veileder også søkere i nettverket av støtteordninger som fylkeskommunen er aktive i. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

– Alle type bedrifter kan søke på våre programmer: Private, nyetablerte, etablerte, store og små, forteller Lill Irene Cressey i Oslofjordfondet.

DEL

Næringslivets støttespillere - del 2 Oslofjordfondet er ett av sju regionale forskningsfond i Norge. Midlene til fondene kommer fra Kunnskapsdepartementet og skal gå til regional utvikling.

– Om en aktør skal søke, må den ha med seg en forskningsinstitusjon som samarbeidspartner. Ordningene er for bedrifter som er avhengig av forskning for å skape noe nytt.

Les også: Næringslivets støttespillere - del 1

– Skal løse bedriftens utfordringer

For meningen med Oslofjordfondet er nettopp å bidra til utviklingen av nyvinninger. Nyvinninger som foruten å skulle gi en bedrift nye bein å stå på, også kan skape vekst ved å sikre arbeidsplasser i regionen.

– Vi skal støtte forskningsdrevet innovasjon som skaper nye produkter og tjenester. Forskeren skal være med å løse bedriftens utfordring, forklarer Cressey.

Oslofjordfondet favner Vestfold, Østfold, Buskerud og Telemark, og eies av de fire fylkeskommunene. Vestfold er vertskommune for ordningen, og på fylkeshuset i Tønsberg sitter Lill Irene Cressey og Ellen Just Hansen og mottar søknader fra de fire fylkene.

Støtte på inntil 4 millioner

Totalt innvilget Oslofjordfondet 35,5 millioner kroner i midler til 35 bedrifter, offentlig sektor og forskningsinstitusjoner i 2015.

28 av disse aktørene var bedrifter. 10 av bedriftene hører til i Vestfold. Totalt ble det innvilget nærmere 26,6 millioner kroner i støtte til bedrifter i de fire fylkene.

Støtteordninger for næringslivet

Dette er noen av de viktigste støtteordningene:

  • Innovasjon Norge (IN) har en rekke økonomiske støtteordninger: Etablerertilskudd, generell bedrifts- og prosjektstøtte, forsknings- og utviklingskontrakter, miljøteknologiprogrammet, landbruksstøtte og lavrisikolån.IN eies av Nærings- og fiskeridepartementet (51 %) og fylkeskommunene (49 %).
  • Oslofjordfondet har to forskjellige finansielle støtteordninger: Kvalifiseringsprosjekter og hovedprosjekter. Et krav for å søke på disse ordningene er at bedriften må knytte til seg et forskningsmiljø i forbindelse med prosjektet det søkes støtte til.
  • Start i Vestfold bistår gründere med hjelp og råd i bedriftens oppstartsfase, og arrangerer kurs og arrangementer. Start finansieres med 525.000 kroner av kommunene med unntak av Svelvik og Sande. Fylkeskommunen finansierer med samme sum.
  • VRI Vestfold: VRI skal være en pådriver for forskningsbaserte utviklingsprosesser og få fram gode forskningsprosjekter til regionale, nasjonale og internasjonale finansieringsordninger. Eies av Verdiskaping Vestfold (VSV).
  • I tillegg fins det en rekke andre former for støtteordninger og programmer for gründere og næringsliv generelt. Noen av disse er Connect Østlandet, Nettverksbanken, inkubatoren Silicia, Gründerhuset på Nøtterøy og Gründeriet i Sandefjord.

SmartTekEnergi AS, Biowater Technology AS, Sensovann AS, Norsk Wax AS og Vesar AS er noen av bedriftene fra Vestfold som mottok midler fra fondet i 2015.

Fra 2010 til 2015 har fondet innvilget rundt 323 millioner kroner. 200 millioner har gått til innsatsområdene teknologi/energi, miljø og klima. 100 millioner har gått til helse, velferd og omsorg.

– Hvis noen får avslag, får de også tilbakemelding på hva som må forbedres.

Lill Irene Cressey, Oslofjordfondet

Ordningene hos Oslofjordfondet er delt i to: kvalifiseringsprosjekter og hovedprosjekter.

– Gjennom kvalifiseringsprosjektene kan bedriftene prøve ut en idé før det det søkes om midler til et hovedprosjekt. Kvalifiseringsstøtten kan være på opptil 200.000 kroner. Et hovedprosjekt kan få opptil 4 millioner i støtte fra Oslofjordfondet, forteller Cressey.

– Ikke gi opp om du får avslag

Et mentalt hinder for en bedrift som ønsker å søke, kan være risikoen for å legge ned mye arbeid i en søknad, uten å vite om de får penger.

Derfor går også en stor del av arbeidet og tiden hos Oslofjordfondet til å veilede søkerne.

– Hvis noen får avslag, får de også tilbakemelding på hva som må forbedres. Vi prøver å ha en dialog med alle om de sterke og svake sidene ved søknaden. Styret vil at bedriftene skal få det til, og det er viktig å ikke gi opp selv om man får avslag, sier Cressey.

I dette ligger det også å hjelpe aktørene:

– Vi kan henvise videre til VRI Vestfold og kompetansemeglere som kan vise hvem du kan samarbeide med. Målet er at bedriftene skal få med seg de beste samarbeidspartnerne.

Oslofjordfondet arrangerer også ‹‹prosjektverksted›› der man får hjelp til å sette opp en prosjektskisse. Verkstedet er åpent enten man har søkt midler eller ei.

– Vi ser at mange lykkes bedre med søknaden da. Om det er prosjekter som hører hjemme i Forskningsrådets programmer prøver vi også å veilede dit, sier Cressey.

Kan få skattefradrag

Cressey viser også til at mange bedrifter har mulighet til å søke hos SkatteFUNN-ordningen; en ordning i regi av Forskningsrådet som gir bedrifter mulighet til å få skattefradrag for kostnader knyttet til forskning og utvikling.

Gjennom ordningen kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent skatteavdrag.

Oslofjordfondet knytter næringslivet sammen på tvers av fylkesgrenser.

Stein Erik Fjeldstad, Vestfold fylkeskommune

På nettsidene til SkatteFUNN står det følgende om ordningen:

SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning. Det er heller ingen begrensninger på tema for SkatteFUNN-prosjektet, så lenge prosjektet er målrettet og avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er nyttig for bedriften. For å kunne søke SkatteFUNN, må bedriften være skattepliktig til Norge.

– Dette er en veldig bra ordning for etablerte bedrifter, sier Cressey, som mener at altfor få bedrifter benytter seg av denne muligheten.

Samspillet viktigst

Stein Erik Fjeldstad i Vestfold fylkeskommune forteller at Oslofjordfondet fyller et tomrom:

– Det virker på en spesiell måte ved å knytte næringslivet sammen på tvers av fylkesgrenser.

Ved siden av Oslofjordfondet er fylkeskommunen også prosjektansvarlig for VRI Vestfold og samarbeider tett med Innovasjon Norge. Fylkeskommunen støtter årlig VRI Vestfold med 2,8 millioner, og arbeid med fylkets klynger er et viktig fokus her.

Stein Erik Fjeldstad viser til at det viktigste er samspillet mellom de forskjellige ordningene:

– Det gir mulighet for råd og støtte fra flere parter. Fokuset hos fylkeskommunen nå er å styrke de hovedmidlene som vi satser på, forteller Fjeldstad.

Samtidig støtter fylkeskommunen en rekke andre ordninger finansielt, som Start i Vestfold, Ungt Entreprenørskap, Nettverksbanken, Silicia og Connect Østlandet.

Vestfold fylkeskommune finansierer sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) også en stilling (kalt EU-koordinator) for å stimulere til økt søknad til EUs forskningsprogram Horizon 2020. Som en del av dette arbeidet gjennomføres det et kompetanseprogram for fylkeskommunens ansatte.

I tillegg leder fylkeskommunen sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) EU-nettverk Viken. Det er et av fire EU-nettverk i Norge der Forskningsrådet skal bistå forskningsmiljøer i arbeidet med EU-søknader. Det er avsatt 1,5 millioner i midler de neste tre årene til dette prosjektet.

NESTE ARTIKKEL I DENNE SERIEN PUBLISERES 1.PÅSKEDAG

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO

Artikkeltags