Selger omsorg for mer enn 700 millioner

HJEMMEKOSELIG: Mona Vangsnes Lien i et samtalerom for familier. En hjemmekoselig atmosfære skal prege Human Cares aktiviteter.

HJEMMEKOSELIG: Mona Vangsnes Lien i et samtalerom for familier. En hjemmekoselig atmosfære skal prege Human Cares aktiviteter. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Det begynte med den lille lokale barnevernsbedriften Løft tidlig på 2000-tallet. I dag styres en landsomfattende omsorgsorganisasjon, med 1300 mennesker på lønningslistene, fra relativt anonyme kontorlokaler i næringsområdet på Kilen i Tønsberg.

DEL

Human Care er navnet på dagens organisasjon. Selskapet eies av børsnoterte svenske Humana AB, og er resultatet av oppkjøp, sammenslåinger og nyetableringer innenfor norsk barnevern gjennom de 12–13 siste årene.

Profesjonalisering

På oppdrag fra den norske stat og norske kommuner ligger Human Care an til å omsette for godt og vel 700 millioner svenske kroner før 2016 er over.

Barnevernstiltaket Løft startet i 2001 med fire barnevernsboliger for 8 - 10 barn i Horten og Tønsberg. Organisasjonen hadde 20 ansatte, i utgangspunktet idealister. I 2003 ansatte de Mona Vangsnes Lien som daglig leder.

Vi så tidlig behovet for å utvikle og profesjonalisere Løft. I barnevernsarbeidet møter vi barn og ungdommer med veldig mange forskjellige diagnoser og behov. De trenger et bredt spekter av tjenester, fra omsorgspersoner med et bredt spekter av kompetanse, til en velfungerende organsiasjon som rommer alle deres utfordringer , forteller Mona Vangsnes Lien, som i dag er administrerende direktør for Human Care.

Tredobling på tre år

– For å spesialisere og profesjonalisere oss trengte vi litt kapital i ryggen, og vi begynte å lete etter en aktør som kunne bidra med dette, forteller hun.

Løft fant Inom AB, et annet svensk omsorgsforetak. Inom vokste videre gjennom noen år, men i 2014 ble selskapet kjøpt opp av Humana.

Og fra da har virksomheten vokst kraftig. Omsetningen gikk fra ca. 200 millioner i 2014 til drøyt 400 millioner i 2015. Og skal man dømme ut fra Humanas regnskapsrapport for tredje kvartal, vil den norske virksomhetens omsetning øke med ytterligere ca. 300 millioner kroner dette året.

BREDT SPEKTER: - Human Care leverer i dag et bredt spekter av tjenester, forteller adm. dir. Mona Vangsnes Lien

BREDT SPEKTER: - Human Care leverer i dag et bredt spekter av tjenester, forteller adm. dir. Mona Vangsnes Lien Foto:

At hovedkontoret fortsatt er i Tønsberg, har sammenheng med at det var her knoppskytingen opprinnelig startet, og at Vangsnes Lien fortsatt er bosatt der. Totalt har Human Care åtte avdelingskontorer rundt om i landet.

Og selv om virksomheten totalt sett har blitt veldig stor, er det viktig å være klar over at Human Care bare er en paraplyorganisasjon som sikrer kvalitet og økonomisk trygghet for de egentlige tjenesteyterne, sier Vangsnes Lien.

Masse små enheter

– Den egentlige virksomheten vår består fortsatt av en mengde små og lokale enheter, stort sett med mellom en og fire brukere. Den aller største enheten vår har åtte brukere, forteller hun.

Den siste store veksten kom da Humana i mai i år kjøpte Kvæfjord Opplevelse og Avlastning. Den såkalte KOA-gruppen er blant de fremste helse- og omsorgsaktørene i Norge.

KOA-gruppen hadde i 2015 inntekter på godt og vel 200 millioner svenske kroner og et driftsresultat på 30 millioner kroner. Oppkjøpet bidrar sterkt til at Humana pr. tredje kvartal opererte med et resultat før skatt fra sin norske virksomhet på 44 millioner kroner.

Gjennom veksten de senere årene er Human Care i dag mer en omsorgsorganisasjon enn en barnevernsorganisasjon. Gjennom kjøpet av KOA har organisasjonen styrket sin kompetanse og kapasitet innenfor rusomsorg og psykiatri vesentlig.

Mange virksomhetsområder

For øvrig leverer virksomheten tjenester innenfor disse hovedområdene:

  • Brukerstyrt personlig assistanse: Med hjelp fra egne personlige assistenter kan mennesker i alle aldersgrupper med fysiske og/eller psykiske funksjonshemninger få hjelp til å utføre daglige gjøremål, slik at livet deres blir så normalt som mulig.
  • Helse- og omsorgstjenester: Bo- og omsorgstilbud for barn, unge og voksne med psykiske problemer, utviklingsforstyrrelser, atferdsvansker, antisosial atferd o.l.
  • Barnevernsinstitusjoner: Institusjonsavdelinger for omsorg og behandling av barn og ungdom i hele Sør-Norge. I tillegg omsorgssentre som tar imot enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.
  • Familiehjem og andre hjelpetiltak: Familiehjem, fosterhjem og beredskapshjem for barn og unge med ulike behov og utfordringer, i hele landet.

Mona Vangsnes Lien er psykologiutdannet. Selv om hun i dag først og fremst er bedriftsleder, er det veldig tilfredsstillende å ha faglig innsikt i deler av det bedriften arbeider med, sier hun.

400 brukere daglig

– Jeg er naturlig nok ikke så tett på brukerne våre nå som tidligere. Men det føles veldig godt å lede en organisasjon som kan hjelpe ca. 400 mennesker hver dag, med tjenester av høy kvalitet.

– Det er det offentlige som er oppdragsgiverne deres. Hvorfor bør private organisasjoner som Human Care utføre disse oppgavene, og ikke det offentlige selv?

– Det offentlige gjør mye bra, men private organisasjoner som vår er nok mer fleksible og mindre byråkratiske. Jeg tror vi lettere kan omstille oss slik at vi dekker brukernes behov.

Konkurranse

- At det er et privat marked  betyr jo også at det er konkurranse om tjenestene, sier Vangsnes Lien.

- Vi må hele tiden tilby høy kvalitet til fornuftige priser. Selvsagt skal vi ha en positiv bunnlinje, men vi er hele tiden bevisst at vi jobber for skattebetalernes penger.

Human Care ønsker faktisk å holde et moderat overskudd, sier hun.

– Vi skal drive bærekraftig over tid. Det meste av det vi tjener skal derfor gå tilbake til driften, slik at selskapene våre kan utvikles ytterligere.

– Human Care skal vel vokse også i årene som kommer?

– Det er nesten ikke mulig å stanse videre vekst, fordi vi hele tiden må være i stand til å tilby enda flere spesialiserte tjenester, enda flere steder i landet. Så ja, vi ser for oss en ytterligere vekst sier Mona Vangsnes Lien til vestviken24.no.

Artikkeltags