Komplett Bedrift har gjennom mange år utviklet seg til å bli en betydelig IT-forhandler til norske bedrifter og organisasjoner.

Inntil fem år

Avtalen med NSB strekker seg over to år, med opsjon på ytterligere tre perioder av et år.

– NSB er en kunnskapsorganisasjon med et bevist forhold til IT og drift av deres systemer. Vi er svært tilfreds med denne avtalen, og vi vil strekke oss langt for å tilfredsstille deres krav og forventninger, sier salgssjef Kamilla Krane i Komplett Bedrift.

Komplett Bedrift skal også håndtere tanking og retur av utrangert utstyr i samarbeid med Arrow S-tech Norway AS.

Beste leverandøren

– Vi er svært tilfreds med å inngå avtalen med Komplett Bedrift for levering av PC-er, skjermer og IT-tilbehør til hele NSB-konsernet. Det var viktig for oss å inngå avtale med en aktør som kan levere IT-hardwareutstyr kostnadseffektivt og tilpasset våre behov. Komplett Bedrift ble vurdert som den beste leverandøren med hensyn til pris, leveranse- og administrative krav, sier Per Holm-Eriksen i NSB.