– Vi har vokst mye både i antall ansatte og i kundemasse. Vi har fått flere større og mer krevende kunder. Det innebærer at forventningene til oss som leverandør øker, forteller SPNs administrerende direktør, Oddbjørn Bergem, til vestviken24.no.

Kvalitetsfokus

De seks stillingene som nå er utlyst er for leder av produktavdelingen, leder av driftsteam, quality manager, servicelevel manager/senior consultant, servicedesk manager og test- & release manager.

Flere av de nye stillingene gjelder nye funksjoner hos SPN, som reflekterer bedriftens profesjonaliserings- og kvalitetsfokus.

– Vi må rett og slett bli enda bedre, sier SPN-sjefen.

Både SPN og kundene ser utenfor Norge og Norden.

– Det innebærer at vi også ser behov for mer vekst utenfor Norden på litt sikt. Vi har i dag en stor markedsandel i Norge, og er også størst i Norden innenfor vårt område, sier Oddbjørn Bergem til vestviken24.no.

Kreditt- og innkreving

SPN forvalter og videreutvikler programvare for kreditt-/fordringsadministrasjon og innkreving. Selskapet har mer enn 60 ansatte på kontorene sine i Sandefjord og Gdansk.

SystemPartner Norge AS ble etablert i 1994 og eies halvparten av aktive gründere og halvparten av Treschow-Fritzøe, en av Norges eldste og mest tradisjonsrike bedrifter.

SPN Norge AS og SPN Services AS omsatte i fjor samlet for for 106 millioner kroner og fikk et  driftsresultat på sterke 40 millioner kroner.