Det sier administrerende direktør Erik Mikalsen i Canon Norge.

Omstilling var temaet under frokostmøtet i regi av Solve og Canon på T11 konferansesenter i Tønsberg torsdag 17. mars. Men ikke som en nødvendighet på grunn av utfordringer som oppstår, men heller som et fokus som bør være til stede hele tiden.

– Illusjonen er at markedet er stabilt. Omstilling er noe konstant, sier rådgiver i Microsoft Norge, Anders Føyen.

Les også: – Vestfold er bedre stilt enn landsgjennomsnittet

– Må være lov til å feile

Fra podiet trakk Føyen, som er tidligere verdensmester i brettseiling, paralleller mellom næringsliv og idrett og viste til at om omstilling først blir et tema når det er nødvendig, vil man bli hengende etter i utviklingen.

– Det er fint mulig å drive omstilling ut i fra nysgjerrighet. Ser man på high performance-bedrifter må man være unik eller best i klassen. Det krever at man er motivert til å bli det, sier Føyen.

Mikalsen er enig:

– Entreprenørskap er umulig uten nysgjerrighet. Men det må også legges til rette for dette fra ledelsen. Det må skapes et miljø der det er lov til å komme med ideer.

I det ligger det også å la det være lov til å feile.

– Om det skapes et miljø der det er ulovlig å feile vil det heller ikke komme nye ideer, sier Mikalsen.

Les også: Slik sikrer bedriften seg ny kunnskap og stabil arbeidskraft

– Må ufarliggjøre endring

Mens ny teknologi i mange tilfeller er en viktig del av omstillingsprosesser, trekker Mikalsen fram menneskene bak utviklingen som enda viktigere:

– Endringer må i alle tilfeller være menneskedrevet. Det begynner med å ufarliggjøre endringer som fenomen. Før ble omstilling gjerne sett som synonymt med kostnadskutt og oppsigelser. Slik er det ikke lenger.

Mens omstilling hos Microsoft den senere tid på mange måter har handlet om å komme vekk fra en tankegang om at «Windows is everything» og gjennom det slippe til nye ideer, handler det hos Canon om å ta steget fra å utvikle gode løsninger for papir til digitale dokumenter.

 

Føyen pekte også på det han betegnet som en for stor grad av silotenking i Norge: At forskjellige næringer og virksomheter sitter med egne løsninger og ideer i hver sin silo, med lav grad av samarbeid og tverrfaglighet:

– Den siloverdenen vi lever i nå står i kontrast til samarbeidsevnen som blir viktig i det 21. århundre.

Tilhørerne vestviken24 pratet med var fornøyde med in-puten de fikk på konferansen.

 

– Det er bra at toppsjefene stiller opp. Det blir mer troverdig da. Det er spennende å høre om hvordan Microsoft stadfester framtidens løsninger, og Canon utvikler ny digital teknologi, sier Tom Holbein fra BIMpartner.

– Det er fint med et initiativ i Vestfold der it-personell kan treffe hverandre. Det er viktig å komme seg ut av kontoret og høre hva som skjer der ute, sier Nils Tore Bålsrød fra Hesnes Group.

I tillegg til føyen og Mikalsen holdt også markedsdirektør Magnus Blegen i Canon innlegg under frokostmøtet.

LES FLERE SAKER PÅ VESTVIKEN24.NO