Departementet avgjør bruken av omstridt skogsområde

Avgjørelse: Barkåker syd. Tegning: Spir arkitekter

Avgjørelse: Barkåker syd. Tegning: Spir arkitekter

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Tønsberg kommune og fylkesmannen har «kranglet» ferdig. Nå skal departementet avgjøre Barkåker syds skjebne.

DEL

Tønsberg kommune ønsker å bruke Barkåker syd, et skogsområde sør og vest for fylkesvei 308 på Barkåker, til næringsformål, men både fylkesmannen og fylkeskommunen har satt seg på bakbeina.

LES OGSÅ: Venstre, SV og Senterpartiet kjemper mot planer om nytt næringsområde på Barkåker

De mener, med henvisning til regler i plan og bygningsloven og til Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA), at området bør bevares til landbruksformål.

LES OGSÅ: Gårdbruker rystet over bystyrets vedtak om å bygge ned god matjord på Barkåker

Det ble meklet om saken i september i fjor. Man fant en løsning partene kunne akseptere, men i mars vedtok Tønsberg bystyre å opprettholde sitt planforslag om å legge Barkåker syd inn i kommuneplanen med status som næringsområde.

Saken går derfor til Kommunal- og moderniseringsdepartementet til endelig avgjørelse.

LES OGSÅ: Tønsberg og fylket i full klinsj om denne skogen

Kommunen viser til at man lenge har jobbet for å innlemme området i kommuneplanens arealdel avmerket til næring. Kommunen ønsker å skaffe areal til areal- og transportintensive bedrifter som i dag ligger i byen.

Nærhet til E18 er et viktig poeng. Fylkesmannen har forståelse for kommunens behov, men mener at hensynet til viktige landskapsverdier veier tyngre og viser til at området inngår i et sammenhengende jordbruksareal som kan dyrkes opp.

Artikkeltags