Gå til sidens hovedinnhold

Amedia-ansatte: Krever ny utredning om bemanningskutt

Artikkelen er over 5 år gammel

Konsernets beslutning om å redusere bemanningen ved Amedia Annonseproduksjon AS i Tønsberg fra nesten 60 til 11 innen 2020, må vurderes på nytt. Det krever de ansatte.

I en protokolltilførsel fra siste styremøte hevder de ansattes styrerepresentanter og tillitsvalgte at grunnlaget for beslutningen er tatt på sviktende grunnlag.

– I neste styremøte vil vi, i medhold av aksjeloven, fremsette krav om at saken utredes av en uavhengig tredjepart, og at hele beslutningen om fremtiden for Amedia annonseproduksjon deretter vurderes på nytt, sier de ansattes representanter i styret, Else Marit Larsen og Tom Chr. Warhuus til vestviken24.no.

LO mot Amedia?

– Og hvis styrets leder motsetter seg dette?

– Da bringer vi saken inn for LOs juridiske avdeling. Så får LO føre kampen mot Amedia videre, sier de to styremedlemmene. De poengterer at deres fokus er hva som er best for Amedia-konsernet og datterselskapet Amedia Annonseproduksjon i Tønsberg.

Nyheten om at nesten 50 ansatte må slutte i løpet av få år har ført til en trykket stemning blant de ansatte.

– Men vi prøver å holde motet oppe. Vi mener at vesentlige fakta ikke har kommet fram og at beslutningen som nå er tatt ikke er den beste for Amedia. Vi håper at en ny utredning skal dokumentere dette. Ett stort produksjonssenter i Tønsberg vil være den beste løsningen for konsernet, sier Larsen og Warhuus.

Amedia avviser påstander

Konserndirektør i Amedia, og styreleder i Amedia Annonseproduksjon, Pål Eskås, avviser at beslutningen er tatt på sviktende grunnlag.

– Tvert imot er den truffet etter at det har blitt gjennomført en omfattende utredning, med basis i grundige analyser av alle tenkelige løsningsalternativer, og etter drøftinger med konserntillitsvalgte. Vi har allerede vurdert alle de spørsmål som nå blir reist av de ansattes styrerepresentanter, og ser ikke behov for noen ny utredning, sier Eskås.

Han aviser også at Amedia har opptrådt i strid med aksjeloven.

– Poenget er at styret i Tønsberg ikke har beslutningsmyndighet i denne type saker og er derfor heller ikke er organ som formelt skal behandle spørsmålet om hvordan konsernet skal organisere sin virksomhet.

Tønsberg ikke i utredning

Den kraftige nedbemanningen i Tønsberg kommer som konsekvens av at Amedias ledelse har besluttet å samle det aller meste av annonseproduksjonen sin i Harstad.

I en utredning om saken har fire alternativer til fremtidig organisering av produksjonen vært vurdert. Samling av all annonseproduksjon i Tønsberg var ikke blant alternativene i utredningen. Men utredningen slår fast at det anbefalte alternativet om å samle produksjonen i Harstad, ivaretar konsernets behov for kostnadsbesparelser.

– Ut fra en isolert kostnadsvurdering, burde all produksjon flyttes til Harstad, heter det i utredningen. Dette vurderes allikevel som lite hensiktsmessig fordi det er et begrenset rekrutteringsgrunnlag i Harstad. Det er sannsynlig at tilstrekkelig bemanning først vil nås i 2019/2020.

Reagerer kraftig

De ansatte som mister jobbene sine hos Amedia i Tønsberg reagerer kraftig på at en samling av produksjonen i Tønsberg ikke har vært en del av denne utredningen. Amedia Annonseproduksjon i Tønsberg har selv laget beregninger som viser at dette vil være en mye mer lønnsom løsning for konsernet enn å flytte produksjonen til Harstad.

– Våre beregninger viser for eksempel at Amedia allerede ved utgangen av 2017 vil spare 5,5 millioner kroner i personalkostnader ved å satse på ett stort senter i Tønsberg, framfor å overføre produksjon til Harstad, sier Else Marit Larsen og Tom Chr. Warhuus.

Rapporten som konsernet har basert sin beslutning på, viser altså at det vil ta tid å bygge opp annonseproduksjonen i Harstad fordi rekrutteringsmulighetene er begrensede.

– Risikoen i forhold til blant annet begrenset rekrutteringsgrunnlaget i Harstad, elimineres også helt hvis man satser på ett stort senter i Tønsberg. Vi kan ta hele konsernets annonseproduksjon fra dag en, sier de to tillitsvalgte styremedlemmene til vestviken24.no.

Digital spydspiss

Konserndirektør Pål Eskås sier at dette er en sak som handler om hvordan Amedia skal organisere sin annonseproduksjon i fremtiden på en mest mulig optimal måte, til lavest mulig kostnader og i lys av de radikale endringene som skjer i det markedet konsernets annonseproduksjonssentre opererer.

– Vi må endre oss fordi papirannonsering reduseres kraftig. Beslutningen vi har tatt innebærer at annonseproduksjonssenteret i Tønsberg i fremtiden skal være vår spydspiss for digital annonseproduksjon, og derfor vil papirproduksjonen gradvis bygges ned, sier konserndirektør Pål Eskås.

Kommentarer til denne saken